Nyföddhetsgulsot

Alla nyfödda som lämnar förlossning eller BB-avdelning screenas för nyföddhetsgulsot.  Det är vanligt att nyfödda får gulsot. Den vanligaste orsaken är att barnets lever är omogen. Det innebär att huden och ögonvitorna blir gula. För de allra flesta går det över inom ett par veckor, men en del barn behöver behandling.

Föräldrar har efterfrågat behandling i hemmet så att de slipper läggas in på BB igen. Därför erbjuder BB-mottagningen bebisar vars enda komplikation är gulsot att få sola hemma. 

Föräldrar eller närstående lånar hem en väska med utrustning och skriftliga instruktioner. 

Titta på den här instruktionsfilmen om hur du behandlar ditt barn mot nyföddhetsgulsot i hemmet.