Vill du delta i en forskningsstudie?

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av åtta sjukhus i Sverige som anslutit sig till EVA-studien, en vetenskaplig studie som undersöker om man kan undvika större bristningar vid förlossning med sugklocka. Studien vänder sig till dig som väntar ditt första barn.

I hela landet avslutas cirka en av tio förlossningar med sugklocka. Studier visar att kvinnor som blir förlösta med sugklocka brister i högre grad än de som föder utan denna hjälp. Omkring 80 procent av dessa kvinnor får en grad 2-bristning eller mer.

Två metoder vid förlossning med sugklocka

Genom att undersöka två olika metoder vill forskarna se vilket som är det skonsammaste sättet att förlösas med sugklocka; med ett så kallat snedklipp eller om det är bättre att eventuellt brista av sig själv.

Med snedklipp kan man styra undan bristningen från ändtarmen och på så vis försöka undvika skador på den. Detta kan dock innebära att den som föder får mer ont efteråt, än av en bristning som sker av sig själv.

Hur går EVA-studien till?

Du som lämnar samtycke till att medverka i studien och genomgår en förlossning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra och där förlossningen avslutas med sugklocka kommer att lottas för att få ett snedklipp eller inte. Beslutet att förlösa med sugklocka tas på sedvanliga medicinska grunder. I vissa fall kommer ansvarig läkare att bedöma att klipp absolut inte behövs eller absolut behövs, trots att lotten var annorlunda.

Kvinnor som deltar i studien undersöks liksom alla förlösta kvinnor noga efter förlossningen och alla bristningar och klipp sys av erfaren personal.

Lottning är en vetenskaplig metod för att undvika fel i urvalet av kvinnor som får en viss behandling.

Se Danderyds sjukhus informationsfilm om EVA-studien

Vill du delta i studien?

För att delta i studien måste du skriva under ett samtycke. Kontakta din barnmorska för mer information om hur du går tillväga. Har du frågor kan du även ringa eller skicka meddelande till studietelefonen: 073-095 92 57. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att inte vara med även om du har skickat ditt samtycke. Om du deltar i studien kommer du följas upp med enkäter och återbesök för kontroll av din bristning alternativt ditt klipp och du kommer även att ha möjlighet att höra av dig direkt till studieansvariga vid besvär. Enkätsvaren kommer att sammanställas på gruppnivå, det kommer alltså inte att synas att just du har deltagit.

Fakta om studien, sugklocka och bristningar

EVA står för Episiotomy in Vacuum Assisted delivery vilket betyder just klipp vid sugklockeförlossning. Studien startade vid Danderyds sjukhus sommaren 2017 och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Östra är det åttonde sjukhuset som anslutit sig till studien. Studien är finansierad av Vetenskapsrådet och målet är att inkludera 710 kvinnor.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra förlöses ungefär var femtonde förstföderska med sugklocka. Av dessa får mindre än tio procent en så kallad sfinkterskada.

Sugklocka kan användas i förlossningens slutskede om barnet behöver komma ut snabbt eller om den födande behöver hjälp i slutet av krystfasen. Sugklockan utförs av läkare.

Bristningar vid förlossning delas in i fyra grader:

  • Grad 1 innebär en ytlig bristning i slemhinnan eller huden, behöver inte alltid sys.
  • Grad 2 innebär en bristning i muskellagret i slidans öppning eller något längre in, ska alltid sys.
  • Grad 3 innebär en skada på ändtarmens ringmuskel och sys av läkare på operationssal.
  • Grad 4 innebär en skada som går genom väggen till analkanalen och sys av specialistläkare på operationssal, ibland i samarbete med kolorektalkirurg.

Grad 3-4 är de bristningar som tillsammans brukar kallas sfinkterskada men grad 4-bristningar är ovanliga.