Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Trygg hemgång

Friska omföderskor med normal förlossning och ett friskt barn går hem 6–8 timmar efter förlossningen. Under första veckan får du stöd via telefonkontakt och ett bokat återbesök. Om barnet föds på kvällen kan ni stanna kvar över natten.

Frågor och svar om trygg hemgång

Om jag eller barnet mår dåligt kan vi stanna på BB då?
Ja, om du eller barnet inte mår bra läggs du in på BB och stannar på sjukhuset. Vi gör alltid individuell bedömning tillsammans med dig, barnmorskan och barnläkare. Om förlossningen inte varit normal eller om du eller barnet inte mår bra är trygg hemgång inte aktuell.

Vad gör ni för att kontrollera att barnet mår bra?
Innan hemgång  görs alltid extra kontroller för att se att barnet är friskt. En extra barnläkarundersökning görs och resultatet av denna måste vara helt normalt för att barnet ska kunna åka hem.

Vi kontrollerar barnets syresättning med tanke på hjärtfel och mäter graden av gulhet i huden. Vi använder en särskild checklista för att identifiera riskfaktorer för infektion. Barnet måste också ha ett normalt sugbeteende vid bröstet.

Om barnet avviker på någon av dessa punkter så är trygg hemgång inte aktuell.

Varför är förstahandsvalet för omföderskor trygg hemgång?
I de allra flesta fall är den nyförlösta frisk, graviditeten och förlossningen normal och det nyfödda barnet välmående. I gruppen friska omföderskor är risken mycket liten att det är något fel på barnet.

Inom sjukvården har vi sett att vårdtiden på sjukhus har kortats generellt de sista åren. Det här ser vi också inom förlossningsvården. I gruppen friska omföderskor med normal graviditet, förlossning, välmående förälder och barn är vårdtiden i genomsnitt ett dygn i dag.

Vi följer upp alla som går på tidig hemgång och föräldrarna upplever det positivt att vara hemma tillsammans med sitt nyfödda barn och sin övriga familj. Föräldrarna tycker att det fungerar bra att återhämta sig i sin hemmiljö.

Åker vi hem även på natten om vi väljer att gå hem efter 6–8 timmar?
Nej, ni behöver inte åka hem på natten utan föder du på sen eftermiddag eller kväll så kan ni stanna kvar till morgonen därpå.

Är det möjligt för mig som fått mitt första barn att gå hem efter 6–8 timmar eller är det bara möjligt om man fått barn tidigare?
Om du är förstföderska och vill gå hem efter 6–8 timmar så går det bra om du och barnet är friska och förlossningen har varit normal.

Uppföljning för dig som väljer trygg hemgång

Du får uppföljning dagen efter att du gått hem via telefon av en barnmorska på BB-mottagningen. Du får också ett telefonnummer (031-343 54 09) som du kan ringa dygnet runt och prata med en barnmorska vid behov.

Du kommer på återbesök och uppföljning till BB-mottagningen efter 48 timmar. En barnläkare undersöker då barnet en andra gång. Man gör även en andra kontroll av barnets syresättning med tanke på hjärtfel.

Ett PKU-prov tas också vid detta besök. PKU-prov görs för att hitta barn med någon av ett antal ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla, och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.

Om barnet är gult, så kan ett blodprov tas för att mäta gulsotsvärdet i blodet.

Vad gör jag om jag eller barnet inte mår bra när vi kommit hem?
Då kan du vända dig till sjukhuset på telefonnummer 031-343 54 09 (som fungerar dygnet runt) för att rådfråga en barnmorska. Det kan till exempel vara frågor om att barnet inte vill suga och upplevs som trött eller att barnet upplevs mer gult.

Om det är akut så ringer du 112.


Senast uppdaterad: 2020-04-09 16:15