Trygg hemgång

Friska omföderskor med normal förlossning och ett friskt barn går hem 6–8 timmar efter förlossningen sedan flera år. Nu har vi ett mobilt BB-team för att stötta er som får ert första barn. Vi vill att det ska kännas tryggt att gå hem samma 6-8 timmar efter att barnet är fött. Det innebär att vi har telefonkontakt när ni landat hemma och planerar tillsammans med er när vi ska komma hem till er. Det är oftast dagen efter ni har kommit hem från sjukhuset. Detta gäller er som har haft en okomplicerad förlossning och mår bra efteråt. Man behöver vara väl förberedd för detta under graviditeten och ha gott stöd hemma. Under första veckan ansvarar vi på sjukhuset för er oavsett om ni är hemma eller på BB. Ni kan få stöd dygnet runt via telefon och video. Sedan är det hembesök för förstagångsföräldrar och återbesök för alla som behöver.

Vi följer upp alla som går på tidig hemgång och de allra flesta föräldrarna upplever det positivt att vara hemma tillsammans med sitt nyfödda barn och sin övriga familj. Föräldrarna tycker att det fungerar bra att återhämta sig i sin hemmiljö med stöd från sjukhuset.

Att förbereda sig för tiden efter att barnet är fött

Det är viktigt att få en bra start med det nyfödda barnet. Planera därför för den första tiden hemma.

  • Att komma hem några timmar efter att barnet är fött innebär att det är viktigt med lugn och ro för att få vila och återhämtning. Många tycker det är värdefullt att som föräldrar få en egen tid med det nyfödda barnet medan andra vill ha familjen omkring sig. Om det är möjligt, ta hjälp av anhöriga med passning av syskon eller annan hjälp såsom ni skulle gjort om ni varit kvar på sjukhuset.
  • Barnet mår bäst av att vårdas hud mot hud så mycket som möjligt de första dagarna. De flesta barn mår bra av att bli burna under lång tid framöver och det är bra att använda något bärhjälpmedel såsom bärsjal eller liknande.
  • Förbered hemma med mat i kyl och frys. Om det är möjligt och känns bra, be anhöriga om hjälp.

Innan ni går hem efter förlossningen


Om du som födande inte mår bra efter förlossningen så stannar du på vår BB-avdelning.

Innan hemgång görs kontroller för att se att barnet är friskt. 

Vi kontrollerar barnets syresättning med tanke på hjärtfel och mäter graden av gulhet i huden. Vi använder en särskild checklista för att identifiera riskfaktorer. Barnet bör ha ett normalt sugbeteende vid bröstet.

Uppföljning och stöd när ni har kommit hem

Ni erbjuds uppföljning utifrån era behov när ni lämnat sjukhuset. Uppföljning sker via telefon eller återbesök på BB-mottagningen.

Du rekommenderas återbesök och uppföljning till BB-mottagningen efter 48 timmar. En barnläkare undersöker då barnet om det inte skett på BB. Man gör även en andra kontroll av barnets syresättning med tanke på hjärtfel.

Ett PKU-prov tas också vid detta besök. PKU-prov görs för att hitta barn med någon av ett antal ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla, och där en tidig diagnos är viktig för prognosen.

Barnets gulhet mäts med en ljusmätare på huden och om det är förhöjt tas ett blodprov. Hos nyfödda barn är levern omogen och klarar inte alltid av att bryta ner tillräckligt med bilirubin, så att detta istället fälls ut i huden och gör den gul.

Om ni behöver stöd eller har frågor under första levnadsveckan så vänder ni er till BB-mottagningen via telefon 031-3435409. Dagtid måndag till fredag klockan 8-20, helger klockan 8-16 svarar en barnmorska på BB-mottagningen. Nattetid vidarekopplas ni till en BB-avdelning.

Vid behov av amningsstöd första levnadsveckan så kan du även kontakta BB-mottagningen för ett videomöte via appen vård och hälsa VGR. Därefter är det barnhälsovården (BVC) som ger fortsatt amningsstöd. Amningsmottagningen finns för dig med komplicerade amningsproblem där stöd via BVC är otillräckligt. Mottagningen kontaktas för videomöte via appen Vård och hälsa VGR.

Här kan du läsa mer

Amning

Om du planerar att amma är det bra att förbereda sig med kunskap om amning och amningsstarten. Information finns bland annat på

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/barn--gravid/att-skota-ett-nyfott-barn/amning-och-flaskmatning/amning/

https://sagogrynet.wordpress.com/

https://amningshjalpen.se/

För vårdinformation rekommenderas 1177
https://www.1177.se