Komplikationer

gravid mage

Havandeskapsförgiftning

Under graviditeten finns en risk att få högt blodtryck och protein i urinen, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi.

Om du medicineras eller har en sjukdom där det finns tveksamheter kring vad en graviditet skulle innebära för risker för dig och fostret remitteras du av din ordinarie läkare till specialmödravården för ett läkarbesök. Du behöver inte förbereda dig speciellt inför rådgivningen, men vi rekommenderar att du kommer till rådgivningen tillsammans med din partner.