Innan du åker hem

Innan hemgång kontrolleras barnets syremättnad i blodet, så kallad POX-screening. Det är ett enkelt och helt smärtfritt test för att upptäcka vissa hjärtfel. Innan ni åker hem blir barnet även undersökt av en barnläkare med en BUS (barnundersökning) och viktkontroll.

Vi erbjuder samtal om förlossning, vad vi kallar postpartumsamtal, på BB innan hemgång eller vid återbesöket på BB-mottagningen.

Vid hemgång gör vi en planering och håller ett utskrivningssamtal, där vi gemensamt bedömer vilken uppföljning ni behöver. Återbesök sker på sjukhusens BB-mottagning, hörselmottagning och vid behov på antenatal-mottagningen. På Östra Sjukhuset finns även en amningsmottagning.

PKU-prov tas på alla barn efter 48 timmar. Vid hemgång får ni information och bokad tid för PKU-provtagningen. Provtagningen sker på ert uppföljande återbesöket på BB-mottagningen.

Hörselkontroll av barnet brukar ske inom 1–4 veckor med ett bokat besök på hörselmottagningen på Östra. En kallelse skickas hem till er.

Vårt mål är att ge god vård och gott bemötande.