Ultraljudsundersökning

Aktuell information

Det råder fortsatt ett allmänt fotoförbud på hela sjukhuset och därför kommer vi inte bevilja några fototillstånd. 

Har du symtom på luftvägsinfektion ska du avboka dina bokade tider via www.1177.se. Där behöver du logga in och söka på din aktuella mottagning.

Praktisk information

·        Mödravårdscentralen bokar din tid både för tidigt ultraljud och rutinultraljud.

·        När du kommer till Ultraljudsmottagningen kan du sätta dig ner utanför ultraljudsmottagningens väntrum och vänta. Du behöver inte anmäla dig. Vi ropar upp ditt namn när det är din tur.

·        Barn får inte följa med på Ultraljudsundersökningen. Det är en medicinsk undersökning som kräver koncentration.

·        Undersökningen tar cirka 30 minuter.

·        Hos oss arbetar både kvinnor och män. Du kan inte välja vem som ska undersöka dig.

·        Det medicinska behovet styr vem som utför ultraljudsundersökningen.

·        Om du är nyfiken på barnets kön så kan vi berätta det muntligt eller skriftligt vid rutinultraljud (gravidietesvecka 18-20). Observera att det är först vid födseln som vi kan se helt säkert om det är en pojke eller flicka. 

·        Det råder foto- och film-förbud på hela sjukhuset. Du får inte fotografera någonstans i våra lokaler.

Vad är ett rutin-ultraljud?

Ultraljudsundersökningen görs oftast mellan graviditetsvecka 18-20. Syftet med undersökningen är att:

·        avgöra hur långt graviditeten har kommit och beräkna datum för förlossning.

·        se hur många foster som finns i livmodern.

·        upptäcka om fostret har vissa missbildningar.

·        se moderkakans placering.

Om det är svårt att bedöma ultraljudsbilderna eller om något är avvikande kommer du att få en ny tid för en ny ultraljudsundersökning. Alla avvikelser går inte att upptäcka med ultraljud.  

På 1177 kan du läsa mer om fosterdiagnostik.

Här hittar du mer information om ultraljudsmottagningen.