Ultraljudsmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 15
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ultraljudsmottagning Östra
416 85 Göteborg

Aktuell information

Har du symtom på luftvägsinfektion ska du avboka dina bokade tider via www.1177.se. Där behöver du logga in och söka på din aktuella mottagning.

Söka vård hos oss

Vi tar emot dig som är gravid och har erbjudits en ultraljudsundersökning. På avdelningen görs olika typer av fosterdiagnostik. All fosterdiagnostik är frivillig. Vi är regioncentrum för att diagnostisera sjukdomar och missbildningar hos foster. Vi erbjuder även rådgivning i samarbete med en specialist på ärftliga sjukdomar.

När du skrivs in på din barnmorskemottagning får du information om olika former av fosterdiagnostik, där rutinultraljudet är det vanligaste. Alla undersökningar sker via remiss från din barnmorskemottagning. Det är inte lämpligt att ha barn med vid undersökningen.

Du som önskar göra ultraljudsundersökning och inte är bosatt i Västra Götalandsregionen kan göra en egen vårdbegäran. KUB för utomlänspatienter görs inte under semesterperioden. Från och med vecka 35 är du välkommen att söka igen.

Vid ditt besök hos oss

Fosterdiagnostik är ett sammanfattande begrepp för medicinska undersökningar. Med tidig fosterdiagnostik brukar man mena undersökningar som görs före 22 fullbordade graviditetsveckor, men de flesta undersökningar utförs betydligt tidigare än så.

Rutinultraljudsundersökningen är frivillig och den görs för att bestämma antal foster, graviditetens längd, och för att bedöma fostrets anatomi (så kallad organscreening). Digital ultraljudsbild på fostret kan köpas för 100kr.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver forskning och utvecklingsarbeten vilket innebär att du kan bli tillfrågad om deltagande i olika forskningsstudier.

Som patient hos oss får du del av den utveckling och de framsteg som görs.

Inom kvinnosjukvården kan du inte välja om du vill behandlas av manlig eller kvinnlig personal.

Checklista inför ditt besök

 • Medtag giltig legitimation
 • Undersökningen beräknas ta cirka 30 minuter
 • En vuxen anhörig får medverka vid besöket
 • Barn får inte följa med på undersökningen
 • Om du är nyfiken på barnets kön så kan vi berätta det muntligt eller skriftligt vid rutinultraljudet (graviditetsvecka 18-20). Observera att det är först vid födseln som vi kan se helt säkert om det är en pojke eller flicka
 • Om du vill köpa en digital ultraljudsbild så koster det 100 kr vilket betalas via faktura
 • Ta bort eventuell navelpiercing inför besöket
 • Det är förbjudet att fotografera och filma på sjukhusområdet. Gäller både kamera och mobilkamera. 
 • Hos oss arbetar både kvinnlig och manlig personal. Du kan inte välja vem som utför undersökningen

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Länkar

GenSvar - information om genetiska sjukdomar

Handikappförbunden

Socialstyrelsen om funktionshinder

FUB - Riksförbudet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Svenska Downföreningen

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se. 
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Anneli Karlén

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 15
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ultraljudsmottagning Östra
416 85 Göteborg

Aktuell information

Har du symtom på luftvägsinfektion ska du avboka dina bokade tider via www.1177.se. Där behöver du logga in och söka på din aktuella mottagning.

Söka vård hos oss

Vi tar emot dig som är gravid och har erbjudits en ultraljudsundersökning. På avdelningen görs olika typer av fosterdiagnostik. All fosterdiagnostik är frivillig. Vi är regioncentrum för att diagnostisera sjukdomar och missbildningar hos foster. Vi erbjuder även rådgivning i samarbete med en specialist på ärftliga sjukdomar.

När du skrivs in på din barnmorskemottagning får du information om olika former av fosterdiagnostik, där rutinultraljudet är det vanligaste. Alla undersökningar sker via remiss från din barnmorskemottagning. Det är inte lämpligt att ha barn med vid undersökningen.

Du som önskar göra ultraljudsundersökning och inte är bosatt i Västra Götalandsregionen kan göra en egen vårdbegäran. KUB för utomlänspatienter görs inte under semesterperioden. Från och med vecka 35 är du välkommen att söka igen.

Vid ditt besök hos oss

Fosterdiagnostik är ett sammanfattande begrepp för medicinska undersökningar. Med tidig fosterdiagnostik brukar man mena undersökningar som görs före 22 fullbordade graviditetsveckor, men de flesta undersökningar utförs betydligt tidigare än så.

Rutinultraljudsundersökningen är frivillig och den görs för att bestämma antal foster, graviditetens längd, och för att bedöma fostrets anatomi (så kallad organscreening). Digital ultraljudsbild på fostret kan köpas för 100kr.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver forskning och utvecklingsarbeten vilket innebär att du kan bli tillfrågad om deltagande i olika forskningsstudier.

Som patient hos oss får du del av den utveckling och de framsteg som görs.

Inom kvinnosjukvården kan du inte välja om du vill behandlas av manlig eller kvinnlig personal.

Checklista inför ditt besök

 • Medtag giltig legitimation
 • Undersökningen beräknas ta cirka 30 minuter
 • En vuxen anhörig får medverka vid besöket
 • Barn får inte följa med på undersökningen
 • Om du är nyfiken på barnets kön så kan vi berätta det muntligt eller skriftligt vid rutinultraljudet (graviditetsvecka 18-20). Observera att det är först vid födseln som vi kan se helt säkert om det är en pojke eller flicka
 • Om du vill köpa en digital ultraljudsbild så koster det 100 kr vilket betalas via faktura
 • Ta bort eventuell navelpiercing inför besöket
 • Det är förbjudet att fotografera och filma på sjukhusområdet. Gäller både kamera och mobilkamera. 
 • Hos oss arbetar både kvinnlig och manlig personal. Du kan inte välja vem som utför undersökningen

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Länkar

GenSvar - information om genetiska sjukdomar

Handikappförbunden

Socialstyrelsen om funktionshinder

FUB - Riksförbudet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Svenska Downföreningen

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se. 
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Anneli Karlén

Vårdenhetschef

Telefonnummer