BB-mottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag 7:45 - 12:00
  • måndag - söndag 13:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BB-mottagning Östra
416 85 Göteborg

Har du symtom på luftvägsinfektion ska du avboka dina bokade tider via www.1177.se. Där behöver du logga in och söka på din aktuella mottagning.

Söka vård hos oss

Vi tar emot dig som nyss har fött barn. Här följer vi upp hur du och barnet mår efter förlossningen. 

Vid ditt besök hos oss

När ni kommer till oss sätter ni er i väntrummet så kommer barnmorskan och hämtar er.

BB-mottagningen är till för dig och ditt nyfödda barn. Tillsammans med er barnmorska på BB bestäms vilket behov av uppföljning ni har efter att ni har skrivits ut från BB. Vi följer upp hur ni mår och hur det fungerar hemma. Om inte PKU-blodprovet på barnet är taget på BB så gör vi det, vid behov kan även barnläkare undersöka barnet.

Alla barn erbjuds hörseltest. Om hörseltestet inte är gjort på BB skickas en tid för hörselscreening hem via brev.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnmorska och barnläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

Ett PKU-prov tas på alla nyfödda barn i Sverige för att upptäcka och behandla sällsynta men allvarliga medfödda sjukdomar. För information om PKU-biobanken se karolinska.se/pku. Sparade prov i biobank får enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för olika ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt barns sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se Dokument: D2 Version: 10.1 Sida 6 av 6 och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke PKU-prov” (E1a eller E1b). Den ifyllda blanketten skickas till Regionalt Biobankscentrum, Eugeniavägen 27, S3:04, 171 76 Stockholm.
Notera att: Om barnet fyllt 15 år har det själv rätt att fylla i och skriva under begäran om begränsat samtycke. Då barnet är 13–14 år ska både barnet och vårdnadshavare underteckna. Barn 0–12 år företräds av vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare måste båda underteckna.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.

Shabnam Ronaghi

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 0730-633866

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag 7:45 - 12:00
  • måndag - söndag 13:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BB-mottagning Östra
416 85 Göteborg

Har du symtom på luftvägsinfektion ska du avboka dina bokade tider via www.1177.se. Där behöver du logga in och söka på din aktuella mottagning.

Söka vård hos oss

Vi tar emot dig som nyss har fött barn. Här följer vi upp hur du och barnet mår efter förlossningen. 

Vid ditt besök hos oss

När ni kommer till oss sätter ni er i väntrummet så kommer barnmorskan och hämtar er.

BB-mottagningen är till för dig och ditt nyfödda barn. Tillsammans med er barnmorska på BB bestäms vilket behov av uppföljning ni har efter att ni har skrivits ut från BB. Vi följer upp hur ni mår och hur det fungerar hemma. Om inte PKU-blodprovet på barnet är taget på BB så gör vi det, vid behov kan även barnläkare undersöka barnet.

Alla barn erbjuds hörseltest. Om hörseltestet inte är gjort på BB skickas en tid för hörselscreening hem via brev.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnmorska och barnläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

Ett PKU-prov tas på alla nyfödda barn i Sverige för att upptäcka och behandla sällsynta men allvarliga medfödda sjukdomar. För information om PKU-biobanken se karolinska.se/pku. Sparade prov i biobank får enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för olika ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt barns sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se Dokument: D2 Version: 10.1 Sida 6 av 6 och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke PKU-prov” (E1a eller E1b). Den ifyllda blanketten skickas till Regionalt Biobankscentrum, Eugeniavägen 27, S3:04, 171 76 Stockholm.
Notera att: Om barnet fyllt 15 år har det själv rätt att fylla i och skriva under begäran om begränsat samtycke. Då barnet är 13–14 år ska både barnet och vårdnadshavare underteckna. Barn 0–12 år företräds av vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare måste båda underteckna.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Shabnam Ronaghi

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 0730-633866

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.