Tillfällig information

Fall av mässling hos barn i Göteborg

Med anledning av mässlingssmitta: barn som vårdas på barnsjukhuset behöver skyddas från smitta. Därför behöver du kontakta den enhet du ska besöka om du eller medföljande besökare (till exempel syskon) har något av följande symtom: feber, hosta, utslag eller röda och irriterade ögon.

Specialistmödravårdsmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Specialistmödravårdsmott Östra
416 85 Göteborg

Aktuell information

Vi tar emot dig som behöver speciell övervakning under din graviditet.

Du som är inskriven på Specialistmödravårdsmottagning Östra kan boka ett videomöte med diabetessjuksköterska och dietist.
För att boka ett möte gör så här: 

1. Ladda ner appen Mitt vårdmöte - VGR  i din telefon
2. Sök och välj Specialistmödravården.
3. Välj boka besök eller dropin-mottagning
4. Logga in med mobilt BankId
5. Nu kan du ha ett videomöte med specialistmödravårdsmottagningen. 

Söka vård hos oss

Olika sjukdomar eller behandlingar kan öka risken för graviditetskomplikationer och bör därför kontrolleras extra. I vissa fall går du kvar på din MVC och gör läkarbesöken här men oftast görs även barnmorskekontrollerna här.

Har du Typ1- eller Typ2-diabetes gör du alla dina graviditetskontroller på Specialmödravårdsmottagning Östra.
Vi erbjuder också rådgivning inför graviditet. Om du har har en medicinering och/eller sjukdomar där det finns tveksamheter kring vad en graviditet skulle innebära för risker för dig och fostret remitteras du av din ordinarie läkare till oss för ett läkarbesök. Du behöver inte förbereda dig speciellt inför rådgivningen, men vi rekommenderar att du kommer till rådgivningen tillsammans med din partner.

Vill du delta i en studie?

Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till CDC4G-studien

Studien vänder sig till dig som ska genomgå en glukosbelastning, ett så kallat oralt glukostoleranstest (OGTT) för att utesluta graviditetsdiabetes. Studien undersöker om att få diagnosen graviditetsdiabetes påverkar upplevelsen av graviditet, förlossning och amning och inkluderar därför deltagare innan de fått resultatet av undersökningen. Deltagandet innebär att du svarar på enkäter som skickas till din e-postadress vid två tillfällen, en gång under graviditeten och en gång efter förlossningen. Vi jämför sedan resultat för de kvinnor som får diagnosen graviditetsdiabetes med resultat för de kvinnor som inte blir diagnosticerade med graviditetsdiabetes. Vi hoppas att genom studien kunna förbättra vården och omhändertagandet av kvinnor som diagnosticeras med graviditetsdiabetes.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta oss via e-post 

Läs mer och ladda hem samtyckesblanketten

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Inom kvinnosjukvården kan du inte välja om du vill behandlas av manlig eller kvinnlig personal.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation.
  • Anmäl ditt besök i kassan inne på mottagningen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

När du lämnar prov i samband med besök på barnmorskemottagning i hälso- och sjukvården kan prov komma att sparas i en biobank. Prov sparas för din eller ditt barns vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.

Anneli Karlén

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Susanna Nygren

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Diagnosvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Specialistmödravårdsmott Östra
416 85 Göteborg

Aktuell information

Vi tar emot dig som behöver speciell övervakning under din graviditet.

Du som är inskriven på Specialistmödravårdsmottagning Östra kan boka ett videomöte med diabetessjuksköterska och dietist.
För att boka ett möte gör så här: 

1. Ladda ner appen Mitt vårdmöte - VGR  i din telefon
2. Sök och välj Specialistmödravården.
3. Välj boka besök eller dropin-mottagning
4. Logga in med mobilt BankId
5. Nu kan du ha ett videomöte med specialistmödravårdsmottagningen. 

Söka vård hos oss

Olika sjukdomar eller behandlingar kan öka risken för graviditetskomplikationer och bör därför kontrolleras extra. I vissa fall går du kvar på din MVC och gör läkarbesöken här men oftast görs även barnmorskekontrollerna här.

Har du Typ1- eller Typ2-diabetes gör du alla dina graviditetskontroller på Specialmödravårdsmottagning Östra.
Vi erbjuder också rådgivning inför graviditet. Om du har har en medicinering och/eller sjukdomar där det finns tveksamheter kring vad en graviditet skulle innebära för risker för dig och fostret remitteras du av din ordinarie läkare till oss för ett läkarbesök. Du behöver inte förbereda dig speciellt inför rådgivningen, men vi rekommenderar att du kommer till rådgivningen tillsammans med din partner.

Vill du delta i en studie?

Kvinnors upplevelse av att få graviditetsdiabetes diagnos och behandling - en substudie till CDC4G-studien

Studien vänder sig till dig som ska genomgå en glukosbelastning, ett så kallat oralt glukostoleranstest (OGTT) för att utesluta graviditetsdiabetes. Studien undersöker om att få diagnosen graviditetsdiabetes påverkar upplevelsen av graviditet, förlossning och amning och inkluderar därför deltagare innan de fått resultatet av undersökningen. Deltagandet innebär att du svarar på enkäter som skickas till din e-postadress vid två tillfällen, en gång under graviditeten och en gång efter förlossningen. Vi jämför sedan resultat för de kvinnor som får diagnosen graviditetsdiabetes med resultat för de kvinnor som inte blir diagnosticerade med graviditetsdiabetes. Vi hoppas att genom studien kunna förbättra vården och omhändertagandet av kvinnor som diagnosticeras med graviditetsdiabetes.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta oss via e-post 

Läs mer och ladda hem samtyckesblanketten

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Inom kvinnosjukvården kan du inte välja om du vill behandlas av manlig eller kvinnlig personal.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation.
  • Anmäl ditt besök i kassan inne på mottagningen.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialutbildad barnmorska och specialistläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

När du lämnar prov i samband med besök på barnmorskemottagning i hälso- och sjukvården kan prov komma att sparas i en biobank. Prov sparas för din eller ditt barns vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Anneli Karlén

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Susanna Nygren

Överläkare

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.