Avdelning 315 special-BB Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Diagnosvägen 15
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 315 special-BB Östra
416 85 Göteborg

Din vistelse hos oss

Special-BB på Östra Sjukhuset är en sammanhållen enhet med förlossning och BB. Vår avdelning vänder sig både till dig som har någon grundsjukdom såsom exempelvis diabetes eller någon komplikation under graviditeten, men även till dig som haft en helt okomplicerad graviditet.

Vid ditt besök hos oss

Kvinnor som är i behov av sjukhusvård under graviditeten vårdas på Special-BB. När det är dags att föda flyttas du över till specialförlossningen. Några timmar efter förlossningen flyttar mor och barn till BB. Vården anpassas individuellt till dina behov. Det tidigaste som mamma och barn kan åka hem är sex timmar efter förlossningen. Vår målsättning är att se till varje familjs behov. Vi eftersträvar lugn och ro på BB. Det befrämjar amningen, återhämtningen och ger bättre förutsättningar att lära känna den nya familjemedlemmen. Under BB-tiden försöker vi ge stöd och samtal om bland annat spädbarnsvård, amning, förlossningen, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap. Barnläkare undersöker alltid barnet innan ni kan åka hem. Ni erbjuds ett återbesök till BB-mottagningen. Där får ni möjlighet till uppföljning av hur ni mår och hur amningen fungerar. Det tas även en vikt på barnet. Barnets hörsel kontrolleras på Hörselmottagningen i samband med besöket. Om det uppstår problem med amningen efter att ni kommit hem kan du alltid vända dig till Amningsmottagningen eller din BB-avdelning

Bra att veta

Ta inte med mycket pengar, smycken eller andra värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för dem. I vissa fall har avdelningarna möjlighet att låsa in värdesaker. Mobiltelefon kan användas på sjukhuset och det finns tillgång till internet.

 • tofflor och eventuellt en morgonrock
 • privata kläder till dig och barnet, även om sjukhuskläder finns
 • bärtop/bärsjal
 • liten bomullsmössa till barnet
 • mobiltelefon 
 •  kamera 
 •  toalettsaker

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnmorskor, undersköterskor, ekonomibiträden, förlossningsläkare, barnläkare och sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se. 
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Linda Ivansson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Ann-Katrin Andersen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 073-694 40 31

Pihla Kuusela

Vårdenhetsöverläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Diagnosvägen 15
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 315 special-BB Östra
416 85 Göteborg

Din vistelse hos oss

Special-BB på Östra Sjukhuset är en sammanhållen enhet med förlossning och BB. Vår avdelning vänder sig både till dig som har någon grundsjukdom såsom exempelvis diabetes eller någon komplikation under graviditeten, men även till dig som haft en helt okomplicerad graviditet.

Vid ditt besök hos oss

Kvinnor som är i behov av sjukhusvård under graviditeten vårdas på Special-BB. När det är dags att föda flyttas du över till specialförlossningen. Några timmar efter förlossningen flyttar mor och barn till BB. Vården anpassas individuellt till dina behov. Det tidigaste som mamma och barn kan åka hem är sex timmar efter förlossningen. Vår målsättning är att se till varje familjs behov. Vi eftersträvar lugn och ro på BB. Det befrämjar amningen, återhämtningen och ger bättre förutsättningar att lära känna den nya familjemedlemmen. Under BB-tiden försöker vi ge stöd och samtal om bland annat spädbarnsvård, amning, förlossningen, fysiska förändringar efter förlossningen och föräldraskap. Barnläkare undersöker alltid barnet innan ni kan åka hem. Ni erbjuds ett återbesök till BB-mottagningen. Där får ni möjlighet till uppföljning av hur ni mår och hur amningen fungerar. Det tas även en vikt på barnet. Barnets hörsel kontrolleras på Hörselmottagningen i samband med besöket. Om det uppstår problem med amningen efter att ni kommit hem kan du alltid vända dig till Amningsmottagningen eller din BB-avdelning

Bra att veta

Ta inte med mycket pengar, smycken eller andra värdesaker. Sjukhuset ansvarar inte för dem. I vissa fall har avdelningarna möjlighet att låsa in värdesaker. Mobiltelefon kan användas på sjukhuset och det finns tillgång till internet.

 • tofflor och eventuellt en morgonrock
 • privata kläder till dig och barnet, även om sjukhuskläder finns
 • bärtop/bärsjal
 • liten bomullsmössa till barnet
 • mobiltelefon 
 •  kamera 
 •  toalettsaker

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är barnmorskor, undersköterskor, ekonomibiträden, förlossningsläkare, barnläkare och sekreterare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se. 
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Linda Ivansson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Ann-Katrin Andersen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 073-694 40 31

Pihla Kuusela

Vårdenhetsöverläkare
Nyblivna föräldrar med nyfödd bebis

En dag på förlossningen och BB

Läs reportaget från när Sahlgrenskaliv tillbringade en dag på Östra sjukhusets förlossning och BB, som står redo att ta emot 30 barn, dygnet runt, året om.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen