Akutmottagning för gravida och nyförlösta

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

Akutmottagningen för gravida och nyförlösta har ändrade öppettider och gäller tills vidare. 

Öppettider: 07.00-19.00.

Övrig tid hänvisas patienterna till förlossningskoordinatorn
031-343 12 50. Ring INNAN du åker till sjukhuset.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag 7:00 - 19:00

Besöksadress

Journalvägen 2
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, paviljong 20, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Akutmottagning för gravida och nyförlösta
416 85 Göteborg

Akutmottagningen för gravida och nyförlösta har fortsatt besöksrestriktioner för medföljande/partner på grund av att vi har ett stort patientflöde och kan inte säkerställa tillräckligt avstånd i våra lokaler.

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till dig som är gravid eller nyss fött barn och som behöver akut och specialiserad vård.

Vanligtvis kommer du till oss efter kontakt med din barnmorskemottagning.

Vår akutmottagning är till för dig som är gravid från graviditetsvecka 18+0 fram till 12 veckor efter din förlossning.

Behöver du akut vård i samband tidig graviditet, innan graviditetsvecka 18, se Akutmottagning gynekologi.

Om du har något av dessa problem under graviditeten så är du välkommen till oss:

 • Vid känd havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck där du får svår huvudvärk och där paracetamol inte har hjälpt. Andra tecken kan vara ögonflimmer, akut illamående, smärta i övre delen av magen eller kräkningar utan diarré.
 • Akut blödning, mer än en matsked stor.
 • Täta smärtsamma sammandragningar före graviditetsvecka 34+0. Det innebär minst en till två sammandragningar på 10 minuter under minst en timma och även i vila. 
 • Om du misstänker vattenavgång. När fostervattnet avgår blir kläder och lakan rejält blöta. Vid fuktig trosa eller liten vattnig fläck i trosan kan du avvakta hemma.
 • Minskade fosterrörelser från och med vecka 25+0. Förändringen ska vara påtaglig.
 • Smärta och/eller svullnad i ben, vad eller ljumske. Smärta när du går. Akut andfåddhet, hosta eller andra andningsbesvär.
 • Akut svår huvudvärk som inte släpper med paracetamol.
 • Ihållande akut smärta i magen.
 • Feber och smärta i flanken, sidan eller ryggen.
 • Kraftigt våld mot magen.

Om du har något av dessa problem efter förlossningen så är du välkommen till oss:

 • Sårinfektion med hög feber över 38 grader.
 • Misstänkt infektion i livmodern: Vid infektion i livmodern finns oftast två av dessa tre symtom: Hög feber över 38 grader, illaluktande flytningar och/eller smärta lågt ner i magen.
 • Kraftiga blödningar efter förlossningen: Blödningen har tilltagit i mängd och kräver tätt byte av binda och/eller att blödningen går igenom kläderna.
 • Misstänkt infektion i brösten: Smärta, rodnad på bröstet och feber över 38 grader där ingen förbättring har skett efter ett till två dygn trots att rekommenderade åtgärder har gjorts.

Om du har något av de här problemen rekommenderar vi dig att söka på medicinakuten:

 • Akut smärta i bröstet.
 • Neurologiska bortfallssymtom så som känselbortfall, tecken på förlamning eller svårighet att tala.
 • Frekventa extraslag eller hög puls >100 i vila och allmänpåverkan.

 

Får du besvär efter förlossningen kontakta i första hand din barnmorska på mödravårdscentralen (MVC).

Om det uppstår frågor om barnet, efter att barnet har fötts, kan du vända dig till din barnavårdscentral (BVC) eller den avdelning på Östra sjukhuset som du redan haft kontakt med.

Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård, vänd dig till akutmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Vid behov av ambulans ring 112.

Har du frågor som rör amning, kontakta amningsmottagningen.

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, Verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Elin Madvall

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 073-5736739

Tina Lekebo

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Jeanette Ahlm Persson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Linnéa Lindroos

Vårdenhetsöverläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

Akutmottagningen för gravida och nyförlösta har ändrade öppettider och gäller tills vidare. 

Öppettider: 07.00-19.00.

Övrig tid hänvisas patienterna till förlossningskoordinatorn
031-343 12 50. Ring INNAN du åker till sjukhuset.

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag 7:00 - 19:00

Besöksadress

Journalvägen 2
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, paviljong 20, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Akutmottagning för gravida och nyförlösta
416 85 Göteborg

Akutmottagningen för gravida och nyförlösta har fortsatt besöksrestriktioner för medföljande/partner på grund av att vi har ett stort patientflöde och kan inte säkerställa tillräckligt avstånd i våra lokaler.

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till dig som är gravid eller nyss fött barn och som behöver akut och specialiserad vård.

Vanligtvis kommer du till oss efter kontakt med din barnmorskemottagning.

Vår akutmottagning är till för dig som är gravid från graviditetsvecka 18+0 fram till 12 veckor efter din förlossning.

Behöver du akut vård i samband tidig graviditet, innan graviditetsvecka 18, se Akutmottagning gynekologi.

Om du har något av dessa problem under graviditeten så är du välkommen till oss:

 • Vid känd havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck där du får svår huvudvärk och där paracetamol inte har hjälpt. Andra tecken kan vara ögonflimmer, akut illamående, smärta i övre delen av magen eller kräkningar utan diarré.
 • Akut blödning, mer än en matsked stor.
 • Täta smärtsamma sammandragningar före graviditetsvecka 34+0. Det innebär minst en till två sammandragningar på 10 minuter under minst en timma och även i vila. 
 • Om du misstänker vattenavgång. När fostervattnet avgår blir kläder och lakan rejält blöta. Vid fuktig trosa eller liten vattnig fläck i trosan kan du avvakta hemma.
 • Minskade fosterrörelser från och med vecka 25+0. Förändringen ska vara påtaglig.
 • Smärta och/eller svullnad i ben, vad eller ljumske. Smärta när du går. Akut andfåddhet, hosta eller andra andningsbesvär.
 • Akut svår huvudvärk som inte släpper med paracetamol.
 • Ihållande akut smärta i magen.
 • Feber och smärta i flanken, sidan eller ryggen.
 • Kraftigt våld mot magen.

Om du har något av dessa problem efter förlossningen så är du välkommen till oss:

 • Sårinfektion med hög feber över 38 grader.
 • Misstänkt infektion i livmodern: Vid infektion i livmodern finns oftast två av dessa tre symtom: Hög feber över 38 grader, illaluktande flytningar och/eller smärta lågt ner i magen.
 • Kraftiga blödningar efter förlossningen: Blödningen har tilltagit i mängd och kräver tätt byte av binda och/eller att blödningen går igenom kläderna.
 • Misstänkt infektion i brösten: Smärta, rodnad på bröstet och feber över 38 grader där ingen förbättring har skett efter ett till två dygn trots att rekommenderade åtgärder har gjorts.

Om du har något av de här problemen rekommenderar vi dig att söka på medicinakuten:

 • Akut smärta i bröstet.
 • Neurologiska bortfallssymtom så som känselbortfall, tecken på förlamning eller svårighet att tala.
 • Frekventa extraslag eller hög puls >100 i vila och allmänpåverkan.

 

Får du besvär efter förlossningen kontakta i första hand din barnmorska på mödravårdscentralen (MVC).

Om det uppstår frågor om barnet, efter att barnet har fötts, kan du vända dig till din barnavårdscentral (BVC) eller den avdelning på Östra sjukhuset som du redan haft kontakt med.

Är ditt barn svårt sjukt eller skadat och behöver sjukhusvård, vänd dig till akutmottagningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Vid behov av ambulans ring 112.

Har du frågor som rör amning, kontakta amningsmottagningen.

Vi som arbetar här

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Biobank Sverige

De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank framför allt för din vård. Sparade prov får även enligt biobankslagen (Biobankslag 2023:38) användas för andra ändamål. Du kan läsa mer om ändamålen och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se.
Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på 1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobankssverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Janet Boerenbeker, Verksamhetsassistent
E-post: janet.boerenbeker@vgregion.se

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Elin Madvall

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Mobil: 073-5736739

Tina Lekebo

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Jeanette Ahlm Persson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Linnéa Lindroos

Vårdenhetsöverläkare

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen