När du kommer till förlossningen

Till oss kommer du när du ska föda barn. Ring förlossningskoordinatorn när du tror att det börjar bli dags och innan du åker in, så att vi kan ge råd och bedöma hur långt du har kommit i förlossningsarbetet.

Om förlossningskoordinatorn och du kommer överrens om att du ska åka in får du reda på vilken förlossningsavdelning du ska till. 

Nedan hittar du mer information om respektive förlossningsavdelning på Sahlgrenska. 

Avdelning 308 Förlossning

Avdelning 312 Förlossning

Avdelning 314 Specialförlossning

När du kommer till förlossningsavdelningen får du först träffa en barnmorska som bedömer om förlossningen har kommit igång tillräckligt för att du ska stanna kvar. Om förlossningen har kommit igång ordentligt blir du inskriven.

Barnmorskan kommer också ställa frågor och du kan komma med önskemål som till exmeple kan handla om vilken ställning du vill föda i, om du vill ha smärtlindring och i så fall vilken. Har du skrivit ett förlossningsbrev läser barnmorskan det och tittar i din journal för att se om det har varit några komplikationer under graviditeten.

Det är du som ska föda barn som är huvudperson på förlossningsavdelningen, men även du som är närstående har en viktig roll.