Havandeskapsförgiftning

Under graviditeten finns en risk att få högt blodtryck och protein i urinen, så kallad havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Oftast kommer besvären i slutet av graviditeten. De flesta får en lindrig form av havandeskapsförgiftning.

Högt blodtryck/ preeklampsi (havandeskapsförgiftning) under graviditeten

  • Blodtrycket anses som förhöjt om det överstiger 140/90.
  • Om detta upptäcks eller är känt före den 20:e graviditetsveckan kallas tillståndet för essentiell hypertoni.
  • Om blodtrycket stiger över denna nivå efter den 20:e graviditetsveckan kallas tillståndet graviditetshypertoni.
  • Förhöjt blodtryck och protein (äggvita) i urin, upptäckt tidigast i graviditetsvecka 20, kallas preeklampsi.

Preeklampsi delas in i olika grader. Majoriteten av kvinnor med preeklampsi får en mild och ofarlig form och föder friska barn på helt normalt sätt. Ibland kan dock preeklampsi utvecklas till en mer allvarlig variant. Eftersom det är viktigt att upptäcka sådana förändringar kontrolleras alla gravida kvinnor med regelbundna blodtrycksmätningar och urinprov på Mödravårdscentralen (MVC).

Inläggning på sjukhus
Vid svårare former av hypertoni/preeklampsi läggs kvinnan in på Special-BB eller på specialförlossningsavdelningen på Östra Sjukhuset. Man gör då dagliga kontroller av allmäntillstånd, vikt, blodtryck, puls och urintest. Ibland behövs noggrann kontroll av vätskebalansen och då fyller man i listor över vätskeintag och urinproduktion. Individuell bedömning görs avseende hur ofta man behöver ta blodprover, övervaka barnet med CTG eller ultraljud och om förlossningen behöver sättas igång i förtid.

Om havandeskapsförgiftning på 1177