Graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes upptäcks med hjälp av upprepade blodprovskontroller på Barnmorskemottagningen och behandlas alltid med kostråd, fysisk aktivitet och eventuellt med insulin. Här kan du läsa om den behandling vi erbjuder på Specialistmödravårdsmottagningen, Östra sjukhuset.

Under graviditeten blir kroppen gradvis mer okänslig för insulin vilket medför att insulinbehovet ökar 2–3 gånger. Insulin är ett hormon som bland annat sänker blodsockret och bildas i bukspottkörteln.

I de flesta fall regleras detta genom att bukspottkörteln ger ifrån sig mer insulin så att blodsockret hålls på en normal nivå. Hos 1–2 % av alla gravida kvinnor orkar inte bukspottkörteln bilda tillräckligt med insulin. Då utvecklas graviditetsdiabetes.

Information om graviditetsdiabetes på 1177

Hur du sköter din graviditetsdiabetes

Den första information om sjukdomen, råd om livsstilsförändring gällande kost och fysisk aktivitet får du av din barnmorska på Barnmorskemottagningen. Du får även en blodsockermätare. 

Du ska själv mäta ditt blodsockern hemma och via en app i mobiltelefonen följer barnmorskan ditt blodsockervärde. Titta på filmerna nedan om hur du laddar ner Glooko-appen, hanterar blodsockermätaren och hur du mäter ditt blodsocker. 

Viktigt: boka uppföljning via Vård och Hälsa!

När du påbörjat din mätning av blodsocker, ladda ner appen "Vård och Hälsa" i din mobil och boka ett videosamtal med barnmorska på Graviditetsdiabetesmottagning.
Du ska ha ditt första videomöte en vecka efter att du påbörjat mätningen av ditt blodsocker.
Om du inte laddar ner appen, kan du gå in via sidan "Vård och Hälsa."

På 1177 kan du läsa mer om digitala vårdmöte i Västra Götalandsregionen.

Beställ hjälpmedel för fortsatt mätning av blodsocker

När du har haft ditt första digitala uppföljningsmöte med barnmorska kan du ringa och beställa hjälpmedel, till exempel teststicka och lansetter.

Ring och beställ hos Skövde-depån, telefonnummer: 010-441 31 90

Du kan också beställa via 1177.se. Logga in och välj ”Beställa förskrivna förbrukningsprodukter.” 

Det tar cirka 5 dagar innan hjälpmedlen levereras till dig. 

Filmade instruktioner som du ska titta på:

Ladda ner Glooko-appen i din mobiltelefon

Svenska:
Ladda ner Glooko-appen och synkronisera med din blodsockermätare.

Persiska:
Ladda ner Glooko-appen och synkronisera med din blodsockermätare

Farsi:
Ladda ner Glooko-appen och synkronisera med din blodsockermätare

Turkiska:
Ladda ner Glooko-appem och synkronisera med din blodsockermätare

Somaliska:
Ladda ner Glooko-appen och synkronisera med din blodsockermätare

Arabiska:
Ladda ner Glooko-appen och synkronisera med din blodsockermätare

Så här mäter du blodsocker med blodprovstagare och mätare

Svenska:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

English:
Film 1 The blood testing device

Film 2 How to measure your blood suger levels

Film 3 Measure your blood sugar levels 7 times a day

Persiska:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Farsi:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Turkiska: 
Film 1 Kan testi cihazinizin kullanimi (blodprovstagaren)

Film 2 Kan şekerinizi nasil ölçersiniz (Mäta blodsocker)

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Somali:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Simplified Chinese:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Arabic:
Film 1 Blodprovstagaren

Film 2 Mäta blodsocker

Film 3 Du ska mäta ditt blodsocker 7 gånger per dag

Kost och motion för dig med graviditetsdiabetes

Svenska:
Film Dietisten berättar om kost och motion

Text på svenska om kost och motion och fakta om graviditetsdiabetes

English:
Film about gestational diabetes and dietary treatments

Farsi:
Film about gestational diabetes and dietary treatments in Farsi (فارسی)

Somali:
Film about gestational diabetes and dietary treatments in Somali (Soomaali)

Sorani:
Film about gestational diabetes and dietary treatments in Sorani (سۆرانی)

Arabiska:
Film about gestational diabetes and dietary treatments in Arabic (العربية)

Polska:
Film about gestational diabetes and dietary treatments in Polish (Polski)

Till dig som fått läkemedel

Specialistmödravården tar emot dig som behöver läkemedelsbehandling för din graviditetsdiabetes. Specialistmödravården på Sahlgrenska Universitetessjukhuset.

Du som fått information om att du ska få läkemedelsbehandling kan förbereda dig genom att läsa patientinformationen och se på de filmer som vi lagt ut. Här finns information utifrån vilket läkemedel du ska använda:

Fiasp

Toujeo

Fler läkemedel

Vill du delta i en forskningsstudie?

PONCH-studien

Studien vänder sig till dig som har graviditetsdiabetes (GDM) eller har haft GDM i en tidigare graviditet. Syftet är att öka kunskapen om hur olika faktorer kan påverka barnet i mammans mage och hur graviditeten sedan påverkar mammans och barnets framtida hälsa. Vår förhoppning är att vår forskning ska påverka framtida vård och kliniskt omhändertagande av kvinnor med GDM, även efter förlossning.

Är du intresserad av att delta? Mejla gravidstudien@gu.se

iNDIGO - En randomiserad kontrollerad studie med den Nya Nordiska kosten vid graviditetsdiabetes

Gravida som utvecklar graviditetsdiabetes behandlas idag i första hand med kost och fysisk aktivitet. Tyvärr är kunskapen om specifik kost för kvinnor med graviditetsdiabetes mycket begränsad och därför hänvisas till samma behandling som ges personer med diabetes typ 2. Resultat från studien iNDIGO kommer att bidra med kunskap om kostbehandling till kvinnor med just graviditetsdiabetes.

Målsättningen med studien är att undersöka om Nordisk kost kan förbättra blodsockerkontrollen och hälsan hos mamman och det nyfödda barnet i perioden runt förlossningen. Nordisk kost innebär en hälsosam kost baserat på livsmedel som kan odlas i de nordiska länderna. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes löper en ökad risk att drabbas av diabetes senare i livet och därför vill vi också följa upp kvinnorna vid ett tillfälle ett år efter graviditeten.

Hur går studien till?
Att delta i studien innebär att du slumpas till en interventionsgrupp som får kost enligt Ny Nordisk kost (NNK-kostgrupp) eller till en kontrollgrupp som erhåller sedvanliga kostråd under två veckor.

Båda grupper kommer att inledningsvis och i slutet av studien lämna blodprov, samt fylla i enkäter om hälsa och livskvalitet. Alla kommer dessutom bära en glukosmätare och en stegräknare under 14 dagar samt fylla i 24 timmars kostkontroller. Under studiens två veckor kommer kvinnor i interventionsgruppen få en matkasse innehållande livsmedel för interventionskosten. Kvinnor i kontrollgruppen kommer få ett presentkort värt 1000 kr. Besöken i studien kommer att ske på studieavdelning på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett år efter graviditeten är det uppföljning då enkäter om hälsa och livskvalitet fylls i.

Om du är intresserad av att delta och få information om studien och vad det innebär för dig ber vi dig maila indigo@nutrition.gu.se så kommer vi att kontakta dig för mer information.

iNDIGO