Substitutionsbehandling

Vi tar emot dig som har bedömts uppfylla kriterierna för substitutionsbehandling och blivit färdiginställd på substitutionsläkemedel via vår dagvårdsavdelning. 

Som ny patient får du komma till mottagningen sju dagar i veckan i tre månader, i enlighet med vad som står i Socialstyrelsens riktlinjer. Medicinintaget sker under översyn av personal.

Medicinintaget sker under översyn av personal. Har din behandling fungerat väl under de första tre månaderna kan beslut fattas om egenvård. Det innebär att du vissa dagar i veckan får ta hem ett antal doser för att sköta medicineringen själv. Vid fortsatt följsamhet i behandlingen kommer din egenvård att öka. Om du som patient återfaller i missbruk eller på annat sätt inte följer behandlingsplanen, behöver du åter komma dagligen till mottagningen för övervakat medicinintag.

Ledigheter kan beviljas ju längre tid behandlingen har pågått och fungerat väl. Skall du resa utomlands behöver vi en kopia på din biljett. Efter det utfärdar vi ett tull- eller Schengenintyg, så att du på ett tryggt sätt kan resa med din medicin över gränserna.