Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remissanvisning

Avdelning 369 är en nationellt högspecialiserad behandlingsenhet för patienter med svårbehandlat självskadebeteende - Västra Götalandsregionen. Behandling vid självskadeenheten förutsätter ett tätt samarbete med patientens ordinarie öppenvård och tillgång till DBT på hemkliniken. Enheten tar därför emot remisser från PAL i öppenvård, i samråd med representant för DBT-teamet på hemkliniken/hemregionen.

Kriterier för kontakt med enheten:

 • Ett eller flera av följande finns: självskadebeteende, livshotande beteende,
  upprepade suicidförsök
 • Behandlingsförsök med evidensbaserade metoder har gjorts
 • Öppenvårdskontakt finns och planeras bestå under och efter behandling
 • Boende eller plan för framtida boendesituation finns
 • Adekvata utredningar är gjorda (se nedan)
 • Patienten bejakar remiss till 369

Remissens innehåll:

 • Självskadebeteende:
  -Typ av självskada, debut, frekvens, funktion, utlösande faktorer, skyddsfaktorer
 • Psykiatrisk diagnostik:
 • Personlighetssyndrom (ex. EIPS)
 • Neuropsykiatri – utredning bifogas om möjligt
 • Ätstörning: debut, aktuell status, BMI
 • PTSD
 • Missbruk/beroende – aktuell status
 • Övrig psykiatrisk problematik
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Tidigare erhållen evidensbaserad psykoterapeutisk behandling och effekt (exempelvis DBT, MBT, ERGT), aktuella hinder för behandling i öppenvård
 • Somatiska diagnoser
 • Socialt:
  -Boendesituation, socialt nätverk, sysselsättning/försörjning, hotbild
 • ADL
 • Förekomst av hot/våld
 • Patientens motivation till kontakt med avdelning 369
 • Kontaktuppgifter till ansvarig behandlare, läkare samt enhetschef på remitterande mottagning
 • Aktuell medicinlista

Remissen skickas till:


Remissportalen
413 45 Göteborg


Senast uppdaterad: 2023-04-27 13:37