Fotledsfraktur

Fotledsfrakturer uppkommer genom vridning av foten, den viker sig, ibland även kombinerat med kraft i benets längdriktning.

Fastställa skada
Görs av läkare på akuten genom att fråga om orsak, känna på foten samt röntgenkontroll.

Behandling som ej kräver operation Stabila fotledsfrakturer.

Behandling som kräver operation Instabila fotledsfrakturer.

Efter operation Alla patienter får en gipsskena. Denna byts till ett helt underbensgips. Kontrollröntgen av läget sker oftast på operation och bilder sparas digitalt ner varför kontrollröntgen inte alltid behöver tas efter operationen.

Behandlande läkare beslutar om gipstid samt hur du får använda din fot. Avlasta, stegmarkera eller belasta på den opererade sidan.

Om icke-kirurgisk behandling Alla patienter får en gipsskena. Denna byts till ett helt underbensgips.

Behandlande läkare beslutar om gipstid samt hur du får använda din fot. Avlasta, stegmarkera eller belasta.

Underbensgips - patientinformation Benet svullnar lätt! När du sitter, lägg upp benet på en stol. När du ligger, lägg kuddar under madrassen vid fotändan.
Högläge ger:

  • Minskad svullnad - Förbättrad blodcirkulation
  • Snabbare sårläkning - Smärtlindring om du har ont

Om du trots högläge, får nedsatt känsel, kalla tår, om tårna blir bleka eller blåtonade, skall du söka läkare akut. Du skall även höra av dig om du får feber.

Trappgång Uppför: Börja med det friska benet därefter med det skadade (gipsade) benet och kryckkäpparna. Nedför: Börja med kryckkäpparna och det skadade (gipsade) benet, därefter det friska benet
Gång:  Om du får belasta på benet använd alltid gipsskon då du går. Tänk på att röra i höft- och knäleden så att gången blir så normal som möjligt. Skydda gipset från vatten och fukt. Blir gipset vått förlorar den sin hållfasthet och stabilitet.