Fraktur på bäckenben

Orsakas ofta av hög energi som vid fall från hög höjd, trafik- och industriolyckor eller extremsport. Även fall från låga höjder eller på samma plan kan resultera i bäckenfraktur särskilt vid samtidig benskörhet.

Behandling som ej kräver operation

Om största delen av höftpannan/bäckenet är oskadad.

Om bäckenet/bäckenringen är stabilt vid belastning.

Behandling som kräver operation

Där höften är ur led med eller utan fraktur.

Öppen, eller sluten instabil bäckenringskada.

Bästa tillfälle för operation av höftpannan/bäckenet är inom 5 dagar. Operationen kan dock utföras inom 3 veckor.

Efter operation

Stegmarkering på den opererade sidan i 6v (2 kryckkäppar), belastning ökas under de följande 6 veckorna så att patienten vid följande återbesök, 3 mån efter op, kan belasta fullt.

Självklart är vi alla olika och det är behandlande läkare som beslutar om belastningsgrad.

Om icke-kirurgisk behandling

Behandlande läkare beslutar om belastningsgrad.

Ex. stegmarkering och assisterad rörelseträning i första 6v, därefter belastning med halva kroppsvikten i ytterligare 6v, full belastning först efter 3 månader.