Enheter

Enheter Ortopedi

 • Avdelning 15 och 28

  Vi tar emot dig som är i behov av ryggkirurgi, ortopedisk tumörkirurgi eller traumakirurgi efter olycksfall. 

 • Avdelning 231

  Vi tar emot dig som behöver akut ortopedisk vård. 

 • Avdelning 232

  Vi är en högspecialiserad avdelning för planerad ortopedisk verksamhet med inriktning protesortopedi i knä, höft eller axel samt de patienter som fått en komplikation efter sin kirurgi. Till oss kommer även patienter i behov av akut ortopedisk vård.

 • Avdelning 233

  Vi är en 5-dygns avdelning som framför allt är inriktad på planerad vård. Vi vårdar patienter som tillhör verksamheterna Ortopedi och Handkirurgi. Vi har patienter i åldrar från 1 år och uppåt. Hos oss har vi förutom planerade patienter, också handkirurgens akutintag på kvälls- och nattetid.

 • Forskningsenhet ortopedi

  Forskningsenheten verkar för att främja och stötta klinisk forskning som bedrivs inom alla delar av den ortopediska verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för att agera som en naturlig länk mellan kliniken och akademin.

 • Ortopedimottagning Mölndal

  Vi vänder oss till dig med ortopediska besvär. Vi behandlar dig som har skador eller sjukdomar i rörelseorganen.

 • Ortopedimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med rygg/skoliosbesvär eller tumörmisstanke i rörelseorganen.

 • Ortopedimottagning Östra

  Vi tar emot dig under 16 år med besvär från rörelseorganen. Vi behandlar även vuxna där besvären orsakas av en neurologisk sjukdom.