Knäskada

Om du kommer till akuten och har skadat ditt knä och det inte är en konstaterad fraktur, kan det i den akuta fasen oftast vara svårt att avgöra vilken typ av skada som du drabbats av. Det är också svårt att avgöra hur fort du blir besvärsfri. De flesta får ett återbesök till ortopedmottagningens artroteam för en bedömning av skadan när det akuta skedet har lagt sig. I artroteamet arbetar läkare och fysioterapeuter.

Vid denna typ av skada är det mjukdelarna som skadas. Det kan vara ledband eller ligament, menisker eller muskler som skadats. Oavsett skada är det viktigt att komma igång med cirkulation och rörlighet. Detta gynnar läkningsprocessen och gör att du snabbare kommer tillbaka till den fysiska aktivitetsnivå som du hade innan skadan. Det finns oftast inga restriktioner utan det är strukturernas tålighet för belastning som styr vad du kan göra. Det är bra att tänka på att strukturerna som är skadade behöver tid att läka, så man ökar sin belastning successivt. Detta kan en fysioterapeut hjälpa till med.

Viktigt att tänka på: Minska svullnad

  • Lägg benet i högläge när du vilar
  • Gör kraftiga fottramp. Utför 20-30 gånger varje timma
  • Vid behov provas kompressionsstrumpa ut

Smärtlindring För att lindra smärta kan du lägga kylförband (alt. plastpåse med isbitar eller frysta ärtor) i perioder om 10-20 minuter. Lägg en handduk mellan kylförbandet och huden.
Hjälpmedel Vid behov provas lämpligt gånghjälpmedel ut. Även ortos kan provas ut vid behov. Information om hur du använder din ortos får du då på ett separat informationsblad samt praktisk genomgång på akuten.

Rehabilitering

  • Rehabiliteringen inleds direkt och bör fortsätta tills du har en god knäfunktion. Genom träningen minskar du risken att skada ditt knä igen
  • Målet de första dagarna är att minska svullnaden, öka rörligheten och successivt öka belastningen på benet
  • Träna enligt bifogat hemträningsprogram 3 gånger/dag
  • Kontakta fysioterapeut inom Primärvården så snart som möjligt för fortsatt fysioterapi
  • Du som är i behov av ett återbesök på sjukhuset kommer att träffa läkare eller fysioterapeut för bedömning alternativt få en telefontid för uppföljning

Gång Du får belasta fullt på benet. Fokusera på att gå normalt. Börja steget med att sätta ned hälen, lägg över tyngden på hela foten, för att sedan skjuta ifrån med främre delen av foten. Böj på knät. Försök ta lika långa steg med båda fötterna. Vid behov kan du använda ett par kryckor som stöd.