Information om kärlmottagningens rutiner och logistik för omhändertagande av patienter med kronisk kritisk ischem

Kontaktuppgifter:

Mottagningen är bemannad 07:30-16:30 (lunchstängt 12:15-13:00) vardagar med 2 kärl-sjuksköterskor som är behjälpliga med rådgivning och inbokning av akuta/subakuta patienter samt konsultpatienter.

Rådgivning: 

Svara på frågor och vara behjälplig i bedömning och vid behov prioritering av besök. I de fall kärlkonsulten är upptagen till exempel på operation kunna hjälpa till med att koordinera omhändertagande av patienter med välgrundad misstanke om kronisk kritisk ischemi inom ramen för patientcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSV-KI). Rådgivning prioriteras för patienter i PSV-KI-kategorierna röd och orange.

Inbokning:

För inbokning kan kontakt ske direkt med kärlkonsult, eller om denne inte är nåbar, via telefon direkt med sjuksköterska på mottagningen. Remiss är nödvändig. Vid all remittering av patienter med benartärsjukdom är det önskvärt att remissmallen från kärlmottagningens hemsida används: Remiss kärl SS.pdf (vgregion.se)

 • Gällande konsultpatient inom SU eller annat sjukhus inom regionen faxas remissen till 031-82 58 20
 • Remiss från vårdcentral faxas till remissportalen på 031-27 81 53

Varje dag finns en avsatt tid för akut patient, som sjuksköterska vid behov kan boka in om snabbt besök bedöms indicerat. Oftast kan ett akut besök till kärlmottagningen ordnas inom ett dygn.

Besök koordinerade med bilddiagnostik:

Sjuksköterska kan även vara behjälplig med att vid behov koordinera besöket med bilddiagnostik enligt nedan. Denna service gäller framför allt patienter aktuella för inklusion i PSV-KI.

Fasta tider avsedda för Kärlmottagningen på röntgen: MR 2 dagar/v. tisdag + torsdag 11:30. Dessa dagar kan patienten inbokas för läkarbedömning före eller efter MR-undersökningen.

Möjlighet till duplexultraljud finns på tisdagar (heldag) + fredagar (förmiddag) och genomförs i anslutning till ett läkarbesök. Övriga dagar kan sjuksköterska på kärlmottagningen vara behjälplig med att försöka boka en akuttid på KlinFys. Oftast går det att lösa då KlinFys är väldigt flexibla och i nästan samtliga fall kan ordna med akut eller subakut undersökning.

Vid besök på mottagningen görs bland annat följande:

 • Mätning av ABI och TBI
 • WIfI-klassificering
 • Bedömning och fotografering av sår samt rekommendation av såromläggning till vårdcentral eller hemsjukvård
 • Provtagning
 • Koordinering av eventuell operation (inklusive narkosbedömning) och inskrivning
 • Skriftlig patientinformation delas ut till alla patienter i form av informationsbroschyren ”Benartärsjukdom” (Affecta Publishing).

 

Mottagningen arbetar kontinuerligt för att så småningom kunna erbjuda även följande åtgärder:

 • Individualiserad bedömning av levnadsvanor samt riskfaktorer (exempelvis rökning, fallrisk, trycksårsrisk och undernäring).
 • Upprätta en Vårdplan för patientens PSV-KI förlopp i Melior.
 • Kontaktsjuksköterskeskap

 

 

Chatta med Liv