Kärlkirurgimottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 14:00

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt H och L Plan 2 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kärlkirurgimottagning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som har misstänkta besvär eller konstaterade förändringar i de större pulsådrorna i hela kroppen. Åderförkalkning och aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) är de vanligaste orsakerna till att man överväger kärlkirurgi.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Med kärlkirurgi kan man förbättra blodcirkulation i benen, och således förbättra livskvaliteten vid fönstertittarsjuka eller förhindra risken för amputation. Vid pulsåderbråck överväger man förebyggande kirurgi innan pulsåderbråcket har nått en förutbestämd storlek där vi vet att det finns en risk att det kan spricka. En annan stor patientgrupp som vi erbjuder kärlkirurgi till, är patienter med strokesymtom (TIA eller hjärninfarkt), för vilka kan förhindra nya strokehändelser, genom att ta bort den symtomgivande förträngningen i halspulsådern. 

På vår mottagning utreder vi dina besvär, vilket också kan medföra upprepade besök på mottagningen och ytterligare behov av polikliniska röntgenundersökningar. Om det är så att vi rekommenderar kirurgi, efterföljs de primära mottagningsbesöken av ett inskrivningsbesök där du träffar kärlkirurg, narkosläkare, sjuksköterska och vid behov fysioterapeut inför den planerade kirurgin. Då får du även möjlighet att berätta om de förväntningar och önskemål du har inför din operation, så att vi kan försöka besvara och bemöta dessa på bästa sätt.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds både minimalinvasiv endovaskulär teknik samt konventionell öppen kärlkirurgi. Valet av behandlingsform beror på dina individuella behov och förutsättningar, och behandlingen skräddarsys för att nå bästa möjliga resultat för just dig. 

Efter att du har fått din behandling eller operation får du en kallelse för återbesök hos en läkare eller specialistsjuksköterska för uppföljning och sårkontroll.

Som ett av landets största universitetssjukhus har vi många pågående forskningsprojekt, som du som patient kan bli tillfrågad att delta i. Att delta i studier är förstås alltid frivilligt, och påverkar aldrig den vård du får och har rätt till.

På kärlkirurgiska kliniken och i anslutning till den kärlkirurgiska öppenvårdsmottagningen finns kärllaboratoriet där vi bland annat utför gångmattetest, och varifrån majoriteten av alla forskningsprojekt koordineras.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar din patientavgift vid ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.
 • Skriv gärna ner frågor du har inför ditt besök och din operation.
 • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
 • Ta gärna med dig en närstående som stöd.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut och specialistläkare i kärlkirurgi. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Tobias Hajdarevic Carlberg

Vårdenhetschef

Johan Millinger

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 14:00

Besök

Besöksadress

Vita stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt H och L Plan 2 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Kärlkirurgimottagning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som har misstänkta besvär eller konstaterade förändringar i de större pulsådrorna i hela kroppen. Åderförkalkning och aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) är de vanligaste orsakerna till att man överväger kärlkirurgi.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Med kärlkirurgi kan man förbättra blodcirkulation i benen, och således förbättra livskvaliteten vid fönstertittarsjuka eller förhindra risken för amputation. Vid pulsåderbråck överväger man förebyggande kirurgi innan pulsåderbråcket har nått en förutbestämd storlek där vi vet att det finns en risk att det kan spricka. En annan stor patientgrupp som vi erbjuder kärlkirurgi till, är patienter med strokesymtom (TIA eller hjärninfarkt), för vilka kan förhindra nya strokehändelser, genom att ta bort den symtomgivande förträngningen i halspulsådern. 

På vår mottagning utreder vi dina besvär, vilket också kan medföra upprepade besök på mottagningen och ytterligare behov av polikliniska röntgenundersökningar. Om det är så att vi rekommenderar kirurgi, efterföljs de primära mottagningsbesöken av ett inskrivningsbesök där du träffar kärlkirurg, narkosläkare, sjuksköterska och vid behov fysioterapeut inför den planerade kirurgin. Då får du även möjlighet att berätta om de förväntningar och önskemål du har inför din operation, så att vi kan försöka besvara och bemöta dessa på bästa sätt.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds både minimalinvasiv endovaskulär teknik samt konventionell öppen kärlkirurgi. Valet av behandlingsform beror på dina individuella behov och förutsättningar, och behandlingen skräddarsys för att nå bästa möjliga resultat för just dig. 

Efter att du har fått din behandling eller operation får du en kallelse för återbesök hos en läkare eller specialistsjuksköterska för uppföljning och sårkontroll.

Som ett av landets största universitetssjukhus har vi många pågående forskningsprojekt, som du som patient kan bli tillfrågad att delta i. Att delta i studier är förstås alltid frivilligt, och påverkar aldrig den vård du får och har rätt till.

På kärlkirurgiska kliniken och i anslutning till den kärlkirurgiska öppenvårdsmottagningen finns kärllaboratoriet där vi bland annat utför gångmattetest, och varifrån majoriteten av alla forskningsprojekt koordineras.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i kassan där du också betalar din patientavgift vid ankomst. Du kan betala kontant, med kort eller få en faktura hemskickad.
 • Skriv gärna ner frågor du har inför ditt besök och din operation.
 • I din kallelse finns information om hur lång tid besöket tar och om dina eventuella förberedelser.
 • Ta gärna med dig en närstående som stöd.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, fysioterapeut och specialistläkare i kärlkirurgi. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Tobias Hajdarevic Carlberg

Vårdenhetschef

Johan Millinger

Medicinskt ansvarig
Chatta med Liv