Intervention 1 Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt G, plan 2,3, Sahlgrenska

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intervention 1
413 45 Göteborg

På Intervention 1 har vi specialkompetens inom radiologisk angioutrustning, här utför vi olika interventionella behandlingar i kroppens olika blodkärl inom Neuro- (hjärnan) och i Buk-Kärlområdet, förutom i hjärtats blodkärl.

Orsak till behandling kan bl a vara ett trasigt blodkärl, en blödning eller ett stopp i blodkärlet som behöver åtgärdas.

Av de patienter som behandlas hos oss består drygt 50% akuta behandlingar.

Vi som arbetar här

Röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, röntgenläkare (interventionister) med specialisering inom Neuro och Buk/Kärl samt kärlkirurger.

Vi arbetar dagtid måndag – fredag och har beredskap under helger och jourtid.

Vi har ett nära samarbete med Anestesisektionen, både med anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här

Charlotta Rosenkrantz Gustafsson

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt G, plan 2,3, Sahlgrenska

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intervention 1
413 45 Göteborg

På Intervention 1 har vi specialkompetens inom radiologisk angioutrustning, här utför vi olika interventionella behandlingar i kroppens olika blodkärl inom Neuro- (hjärnan) och i Buk-Kärlområdet, förutom i hjärtats blodkärl.

Orsak till behandling kan bl a vara ett trasigt blodkärl, en blödning eller ett stopp i blodkärlet som behöver åtgärdas.

Av de patienter som behandlas hos oss består drygt 50% akuta behandlingar.

Vi som arbetar här

Röntgensjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, röntgenläkare (interventionister) med specialisering inom Neuro och Buk/Kärl samt kärlkirurger.

Vi arbetar dagtid måndag – fredag och har beredskap under helger och jourtid.

Vi har ett nära samarbete med Anestesisektionen, både med anestesiläkare, anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Charlotta Rosenkrantz Gustafsson

Vårdenhetschef

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här