Operation 1 och 8 Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 1 och 8
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som ska opereras inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag/tarm-, kärl-, leverkirurgi och urologi. Vi tar också emot dig som ska genomgå en njur-, pancreas- och levertransplantationer eller avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi.  

Checklista inför ditt besök

  • Eventuella förberedelser och information finns i din kallelse. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska och specialistläkare i anestesi och operation.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Vi har ett nära samarbete med Universitetssjukhusets forskning för att utvecklas inom våra specialområden. 

Vi vill med filmen nedan visa dig olika miljöer som du kan möta när du ska opereras på Sahlgrenska sjukhuset. Vi börjar filmen på Preoperativa mottagningen Sahlgrenska.

Filmen är sex minuter lång. Tryck här för att komma till filmen.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här

Katarina Johansson Mellbin

Avdelningschef Operation 1 & 8

Petra Andreasson

Vårdenhetschef Operation 1 & 8

Ulrika Granqvist

Vårdenhetschef Operation 1 & 8

Anette Löfgren

Vårdenhetschef Anestesi 1 & 8

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 1 och 8
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som ska opereras inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag/tarm-, kärl-, leverkirurgi och urologi. Vi tar också emot dig som ska genomgå en njur-, pancreas- och levertransplantationer eller avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi.  

Checklista inför ditt besök

  • Eventuella förberedelser och information finns i din kallelse. 

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, specialistsjuksköterska och specialistläkare i anestesi och operation.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Vi har ett nära samarbete med Universitetssjukhusets forskning för att utvecklas inom våra specialområden. 

Vi vill med filmen nedan visa dig olika miljöer som du kan möta när du ska opereras på Sahlgrenska sjukhuset. Vi börjar filmen på Preoperativa mottagningen Sahlgrenska.

Filmen är sex minuter lång. Tryck här för att komma till filmen.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Katarina Johansson Mellbin

Avdelningschef Operation 1 & 8

Petra Andreasson

Vårdenhetschef Operation 1 & 8

Ulrika Granqvist

Vårdenhetschef Operation 1 & 8

Anette Löfgren

Vårdenhetschef Anestesi 1 & 8

Förlängda väntetider för operation

Så här påverkas operationsköerna av pågående pandemin.

Läs mer här