Enheter

Enheter Hybrid och intervention

 • Avdelning 138 Kärlkirurgi

  Vi är en kärlkirurgisk specialistavdelning som tar emot dig som ska genomgå en behandling eller operation på grund av sjukdom i kroppens pulsådror. De vanligaste orsakerna är benartärsjukdom (åderförkalkning i benens pulsådror), förträngning på halspulsådern eller pulsåderbråck.

 • Intervention 1 Sahlgrenska

  På Intervention 1 har vi specialkompetens inom radiologisk angioutrustning, här utför vi olika interventionella behandlingar i kroppens olika blodkärl inom Neuro- (hjärnan) och i Buk-Kärlområdet, förutom i hjärtats blodkärl.

 • Kärlkirurgimottagning Sahlgrenska

  Vi tar emot dig som har misstänkta besvär eller konstaterade förändringar i de större pulsådrorna i hela kroppen. Åderförkalkning och aneurysmsjukdom (pulsåderbråck) är de vanligaste orsakerna till att man överväger kärlkirurgi.

 • Kärllab

  Vi är en forskningsenhet och tar emot dig som är patient på kärlkirurgen.

 • Operation 1 och 8 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig som ska opereras inom specialområdena bröst-, endokrin-, mag/tarm-, kärl-, leverkirurgi och urologi. Vi tar också emot dig som ska genomgå en njur-, pancreas- och levertransplantationer eller avancerad rygg-, tumör- och traumakirurgi inom ortopedi.  

 • Operation 5 Sahlgrenska

  Vi tar emot dig som är patient inom neurosjukvården och behöver opereras akut eller planerat. Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärna och ryggmärg med anledning av tumörer, blödningar, kärlmissbildningar och epilepsi. Vi utför också akut kirurgi inom hand-, plastik- och öronkirurgi. Vi tar även hand om patienter som behöver sövas i samband med röntgen och MR-undersökningar.