Arbeta inom Hybrid och intervention

Avdelning 138 och Kärlmottagningen  
Sonja Soleska (VEC) 0722-16 29 45
Kärlkirurgi, Läkare  
Sofia Strömberg (sektionschef)                031-342 74 88 
Intervention 1  
Charlotta Rosenkrantz Gustafsson (VEC)                             0700-82 27 55
Operation 1 och 8  
Katarina Mellbin (avdelningschef)                       031-342 81 11 alt.
031-342 86 12 alt.
0724- 53 47 76
Operation 5  
Felipe Faundes Espinoza (VEC) 0762-75 66 32
Administrativ enhet  
Lotta Dahlqvist (enhetschef)              0735-34 23 71