SU Ambulans

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - tisdag 9:00 - 11:00
  • torsdag - fredag 9:00 - 11:00

Besök

Besöksadress

Gullbergs Strandgata 36C
411 04 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset SU Ambulans
413 45 Göteborg

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård ansvarar för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport i Storgöteborg.

Söka vård hos oss

Är du i akut behov av sjukvård och transport till sjukhus så ringer du larmnumret 112.

Vid ditt besök hos oss

I ambulanserna arbetar ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor som ger dig vård vid hämtplats och under transporten.

Fakturan

Har du frågor kring din ambulansfaktura skall du ringa till Västra Götalandsregionens gemensamma fakturaenhet på telefonnummer 010 - 441 04 00.

Patientavgift för ambulanstransport

Från och med 1 juni 2019 blir avgiften för ambulanstransport en patientavgift istället för en egenavgift inom sjukreseregelverket. Patientavgiften för en ambulanstransport är 150 kronor.

Patientavgiften för ambulanstransport ska räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Ingen patientavgift tas ut för barn och ungdomar till och med 19 år, personer som fyllt 85 år samt patienter med frikort.

Patientavgift vårdinsats på plats

Patientavgift för avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulanspersonal är 300 kronor.

Ambulansjournalen

När man åker ambulans skriver personalen en ambulansjournal som sedan följer patienten vidare in i sjukhuset.

Här kan du läsa mer om journaler och hur du beställer journalkopior

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Elisabet Hammar

Verksamhetschef

Jonas Eriksson

Verksamhetschef

Mikael Frondén

Vårdenhetschef

Mikael Olausson

Vårdenhetschef

Elisabeth Tejlin

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - tisdag 9:00 - 11:00
  • torsdag - fredag 9:00 - 11:00

Besök

Besöksadress

Gullbergs Strandgata 36C
411 04 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset SU Ambulans
413 45 Göteborg

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård ansvarar för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport i Storgöteborg.

Söka vård hos oss

Är du i akut behov av sjukvård och transport till sjukhus så ringer du larmnumret 112.

Vid ditt besök hos oss

I ambulanserna arbetar ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor som ger dig vård vid hämtplats och under transporten.

Fakturan

Har du frågor kring din ambulansfaktura skall du ringa till Västra Götalandsregionens gemensamma fakturaenhet på telefonnummer 010 - 441 04 00.

Patientavgift för ambulanstransport

Från och med 1 juni 2019 blir avgiften för ambulanstransport en patientavgift istället för en egenavgift inom sjukreseregelverket. Patientavgiften för en ambulanstransport är 150 kronor.

Patientavgiften för ambulanstransport ska räknas in i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Ingen patientavgift tas ut för barn och ungdomar till och med 19 år, personer som fyllt 85 år samt patienter med frikort.

Patientavgift vårdinsats på plats

Patientavgift för avslutad vårdinsats på plats utförd av ambulanspersonal är 300 kronor.

Ambulansjournalen

När man åker ambulans skriver personalen en ambulansjournal som sedan följer patienten vidare in i sjukhuset.

Här kan du läsa mer om journaler och hur du beställer journalkopior

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Elisabet Hammar

Verksamhetschef

Jonas Eriksson

Verksamhetschef

Mikael Frondén

Vårdenhetschef

Mikael Olausson

Vårdenhetschef

Elisabeth Tejlin

Vårdenhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen