SU Ambulans

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - fre 08:00 - 16:00

E-POST

E-postadress

Gullbergs Strandgata 36 C

411 04 Göteborg

Ambulans och Prehospital Akutsjukvård ansvarar för ambulanssjukvård och liggande sjuktransport i Storgöteborg.

Söka vård hos oss

Är du i akut behov av sjukvård och transport till sjukhus så ringer du larmnumret 112.

Som patient hos oss

I ambulanserna arbetar ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor som ger dig vård vid hämtplats och under transporten.

Fakturan
Har du frågor kring din ambulansfaktura skall du ringa till Västra Götalandsregionens gemensamma fakturaenhet på telefonnummer 010 - 441 04 00.

Avgift för ambulanstransporten
En ambulanstransport kostar 150 kronor både för vuxna och barn.

Frikort
Frikort gäller inte för ambulansresor om man inte har ett speciellt frikort för just sjukresor - då gäller det kortet.

Ambulansjournalen
När man åker ambulans skriver personalen en ambulansjournal som sedan följer patienten vidare in i sjukhuset.

Här kan du läsa mer om journaler och hur du beställer journalkopior

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Leif Persson, vårdenhetschef
Telefon: 0736 - 60 15 98
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Elisabet Hammar,tf verksamhetschef
Telefon: 031-342 10 00
E-post: E-postadress