PostIVA återbesöksmottagning

PostIVA återbesöksmottning

Att vårdas som patient eller att vara närstående till någon som vårdas på intensivvårdsavdelning är för många en omtumlande upplevelse som kan väcka många frågor. Det är inte ovanligt att man har svårt att minnas och förstå vad som har hänt under tiden på intensiven. Uppföljning efter intensivvårdstiden är viktigt då det kan ge stöd i återhämtningen för patient och närstående.

På återbesöksmottagningen erbjuder vi patienter ett uppföljningssamtal. Syftet med uppföljningen är att underlätta den fysiska och psykiska återhämtningen.

Vi har återbesökstid på onsdagar, besöket tar cirka 1-1,5 timma. Ni erbjuds då samtal med intensivvårdsjuksköterska/undersköterska och, om behov finns, läkare och fysioterapeut. Vi går tillsammans igenom vårdtillfället, ni får möjlighet att ställa frågor och vi kan prata om dina upplevelser och minnen. Under återbesöket kommer vi att gå igenom din dagbok, om du har fått någon under din vårdtid och om du blev fotograferad kommer du att få ta del av dessa foton. Efter vårt samtal kan vi gå på en rundvandring på avdelningen och ni får tillfälle att träffa personalen.

Kontakt: 031-342 60 30 (röstbrevlåda). Om vi inte svarar; lämna namn, personnummer samt telefonnummer så ringer vi upp.