Erika Hidebring och Sara Hagstedt

Möt två av alla de biomedicinska analytikerna som utför analyserna av covid-19-proverna.

Just nu finns många självutnämnda experter kring covid-19. Men Erika Hidebring och Sara Hagstedt, sektionsledare och biomedicinska analytiker på Klinisk mikrobiologi vet vad de talar om. De visar lokalerna där utrustningen för att analysera prover för covid-19 står. De förklarar hur provets väg ser ut, från provmottagning till att provsvaret går ut. De berättar om hur analyserna under februari, som annars brukar präglas av influensa och RS, plötsligt byttes mot covid-19.
– Vardagen på Klinisk Mikrobiologi har förändrats. Särskilt efter den 26 februari, när första positiva provet kom. Ett tag fick vi sätta nya rutiner varje dag. Ingen visste vad, och hur mycket, som skulle komma med provposten och alla jobbade övertid hela tiden, berättar Erika Hidebring, sektionsledare Virusdetektion.

Stressig vardag

Det har varit, och är, väldigt stressigt. De märker av pressen från alla håll. Många ringer och ställer frågor, vissa vill ha sina svar snabbare, andra vill veta om deras prov kommit fram. Nu har frågorna minskat något, i takt med att svaren går ut snabbare.
– Tidigare arbetade vi mellan 7.30-16.15. I slutet av mars började vi arbeta tidiga morgnar med start kl. 06.00 och sista passet går av vid midnatt. Det är en stor omställning, men när vi fick ett strukturerat schema blev det bättre. Nu vet alla när de kommer få möjlighet att vila, för kulmen är ju ännu inte nådd, säger Sara Hagstedt, tf sektionsledare Viruskvantifiering.

Det ökade öppethållandet var ett viktigt steg för att kunna öka kapaciteten och få ut provsvar snabbare. I dagsläget körs analyser på två olika utrustningar.

Komplex process

Hela processen med att analysera det nya coronaviruset är minst sagt komplex. Det är många olika moment och en hel del manuell handpåläggning.
– Först ska alla prover packas upp och märkas rätt, vilket kan ta ett par timmar med det stora inflöde av prover som är just nu. Sedan pipetterar vi provet från originalröret till ett mindre rör. Det är mycket viktigt att alla steg blir rätt, förklarar Erika Hidebring.

Det som händer inne i analysutrustningarna är att virusets arvsmassa (RNA) kopieras så många gånger och märks in så att man kan hitta viruset i provet. Om provet är positivt kan det ändå finnas olika mycket koncentration av viruset i provet. Därför behöver all data analyseras av en BMA och en läkare innan provsvaret kan skickas ut.

Brist på Biomedicinska analytiker

Både Erika och Sara känner att de har en betydelsefull uppgift under den här historiska händelsen, och tycker att det är bra att yrket som legitimerad BMA synliggörs.
– Det är brist på biomedicinska analytiker och vi hoppas att fler ska intressera sig och utbilda sig, berättar de.

Hittills har tusentals covid-19-prover blivit analyserade på Klinisk mikrobiologi sedan början av februari, då de tar emot alla prover i hela regionen för analys.