Utbildningsenhet FoUUI

Ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål är att vara landets ledande utbildningssjukhus och erbjuda utbildning i världsklass. En central uppgift är att tillsammans med Sahlgrenska akademin utbilda olika yrkesgrupper inom vård och omsorg.

Utbildningsenhet FoUUI är den enhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har uppdraget att ansvara för och utveckla verksamhetsövergripande utbildning med hög kvalitet för studerande och medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Den studerande får klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot en professionell kompetens – där vi även ser studenten som en framtida medarbetare. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett omfattande utbildningsuppdrag och arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och skapa utbildningar med hög kvalitet för vården idag och i framtiden.

Våra kliniska utbildningsplatser omfattar:

Allmäntjänstgöring, specialisttjänstgöring och bastjänstgöring

Läs mer om vad Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder för sig som söker:

Allmäntjänstgöring (AT)

Specialisttjänstgöring (ST)

Bastjänstgöring (BT)


 

Akademiska vårdutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Akademiska vårdutbildningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 


 

Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar

Läs mer om vad Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder dig som söker:

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och Lärande i arbete (LIA)


Samt utbildningsplatser för:

  • hälso- och sjukvårdspersonal med utländsk utbildning under kompletteringstjänstgöring
  • andra professioner som har behov av klinisk utbildning inom hälso-och sjukvård

Utbildningsmöjligheter

Utbildningsenhet FoUUI är en enhet med flera kanslier, inklusive Simulatorcentrum, som tillhandahåller utbildning och fortbildning samt erbjuder utbildningsplatser av god kvalitet för studenter och medarbetare. Här anordnas även pedagogikkurser för till exempel huvudhandledare regelbundet. Enheten bedriver även forskning och utveckling.