Avdelning för färdigbehandlade förbereds på Sahlgrenskatomten

Vårdpersonal tittar på skärm

Stort inflöde och långsamt utflöde gör att många patienter blir kvar länge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Situationen är mycket ansträngd för avdelningarna. Därför förbereds en avdelning för utskrivningsklara patienter på Sahlgrenskatomten. Målsättningen är att öppna på måndag.

Läget har varit tufft på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ända sedan midsommar. Sjukhusledningen har under veckan utvärderat olika alternativ för att lätta trycket på den hårt slitande personalen. Sjukhusledningen, inklusive de som är på semester, har gått in för att arbeta med frågan. Den största frågan för jourhavande sjukhusdirektör har varit att förmå kommunerna att ta hem sina utskrivningsklara patienter. Detta har de nu börjat göra, och de utskrivningsklara patienterna är nu lite färre. Samtidigt är inflödet fortfarande stort.

Sjukhusledningen kraftsamlar just nu på alla fronter för att öppna en avdelning för utskrivningsklara patienter på Sahlgrenskatomten. Denna avdelning ska avlasta de andra avdelningarna.

Den som behöver specialistvård på våra avdelningar ska få den. Det är där våra resurser behövs mest. Därför jobbar vi just nu intensivt för att få igång en avdelning för utskrivningsklara patienter, säger jourhavande sjukhusdirektör Ian Milsom.

Bemanningsservice, HR, sjukhusledningen med flera arbetar nu hårt för att få igång avdelningen. Den planeras ha runt 14 platser och kommer bemannas av i huvudsak undersköterskor med stöd från sjuksköterskor.

- Jag vill verkligen understryka att detta inte ska dränera avdelningarna på personal, tvärtom! Bemanningsservice har stöttat med undersköterskor och sjuksköterskor som är beredda att gå in extra, säger Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förhoppningen är att avdelningen ska ta emot sina första patienter på måndag. En fråga som redan dykt upp är vilken ersättning denna bemanning har erbjudits.

- De har erbjudits en bra övertidsersättning för att komma in och jobba. Att vi får till den här avdelningen är i nuläget vår största och viktigaste åtgärd för att avlasta resten av sjukhuset. Vi agerar nu för att lösa situationen på bästa sätt för medarbetare och patienter. Det är ett väldigt stort ansvar för dessa sjuksköterskor och undersköterskor att manövrera en helt ny avdelning som ska öppna på rekordtid, säger Ian Milsom.

En separat utskrivningsavdelning leder också till lättare samordningsarbete med kommunerna.

- Jag har pratat med Göteborgs och Mölndals kommuner idag och tackat dem för att de tagit hem patienter under veckan. De lovade att fortsätta i oförminskad takt nästa vecka, säger Ian Milsom.

Vad säger du till medarbetarna som slitit på med hög belastning ända sedan midsommar?

-  Att ni är hjältar och det är tack vare ert engagemang som vi klarar detta. Jag vet att ni har det tufft, jag och de flesta i sjukhusledningen blir bekymrade när vi ser hur mycket ni sliter. Jag vill lova att vi arbetar på vårt håll för att den här situationen ska bli bättre.


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30