Fler kan få vård i hemmet – ambulansen i nysatsning på Öckerö

Uppdaterad:
Publicerad:
Ambulans som är parkerad i ett garage.

Boende i Öckerö kommun som har svårt att ta sig till vårdcentral eller sjukhus kan snart se fram emot en effektivare vård. I projektet ”Samverkande sjukvård” kommer bland annat ambulansen att ingå i ett tätt samarbete som innebär att fler kan få den vård de behöver utan att lämna hemmet.

Modellen startades i Fyrbodal, men Öckerö kommun blir den första i Göteborgsområdet att komma igång. Samverkande sjukvård innebär ett samarbete mellan ambulansen, aktören 1177, den kommunala hemsjukvården och vårdcentraler.

– Om 1177 får in ett samtal så kan de skicka ut ambulans eller hemsjukvård. Om vi inte är tillgängliga så åker hemsjukvården ut och tvärtom. Eller så blir bedömningen att patienten kan stanna hemma med egenvårdsråd eller få hjälp att boka vårdcentral, säger Ola Alfredsson, sjuksköterska på ambulansen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare tillsammans med kollegan Cecilia Solvestad.

Om ett sjukdomstillstånd bedöms som akut, kan SOS inom ramen för samarbetet även skicka ut hemsjukvårdens sjuksköterskor om man bedömer att de hinner fram före ambulansen. De får då påbörja bedömning eller behandling i väntan på ambulansen.

För patienterna innebär den nya modellen att vården i närområdet förstärks.

– Detta gäller framför allt patienter som har svårt att själva ta sig till vårdcentral eller sjukhus, mycket av grundproblematiken ligger i att vi kör in för många till akuten när de ofta kan få lika bra hjälp i primärvården eller hemma. Den här modellen innebär att vi kan ge vård på rätt nivå så nära som möjligt, säger han.

Planen är att den nya samverkansmodellen ska komma igång i slutet av året. Ett sätt att bättre utnyttja de resurser som finns, menar Elisabet Hammar, tf verksamhetschef för ambulansen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Tidigare har det funnits modeller där kommunens sköterskor åker ut på ambulansens larm, men här hjälper vi varandra. Det här gör att fler kommer kunna få vård i hemmet, säger hon.

FAKTA Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård startades i Fyrbodal 2009. Modellen kom till för att invånare som har långt till sjukhus eller vårdcentral ska få en snabbare och närmare vård.

Ett 1177-uppdrag innebär att patienten ringer till Vårdguiden för rådgivning. I vissa fall har patienten mycket svårt att ta sig till en vårdcentral eller jourcentral. Om tillståndet bedöms som icke akut har 1177 möjlighet att be en sjuksköterska från antingen ambulansen eller hemsjukvården om hjälp.

Ett IVPA-uppdrag (I väntan på ambulansen) gäller vid akuta sjukdomstillstånd. Om kommunens sjuksköterska beräknas ha möjlighet att komma fram före ambulansen, kan hen påbörja bedömning eller behandling i väntan på ambulans. Utbildning för detta ges inom ramen för projektet.