Nytt geriatriskt utvecklingscentrum ska stärka vården av växande patientgrupp

Uppdaterad:
Publicerad:

Att fler sköra äldre kommer att behöva vård och omsorg i framtiden är en central fråga för hela sjukvården. Med ett utvecklingscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samlas geriatrisk kompetens för att möta behovet och stärka vården.

– Sköra äldre finns redan i dag på de flesta vårdavdelningar på sjukhuset, så kan vi bättre sprida det geriatriska arbetssättet även utanför geriatrikavdelningarna kommer vi förbättra vården för våra äldre patienter totalt sett, säger Lena Holmquist Henrikson, överläkare i geriatrik och enhetschef för Geriatriskt utvecklingscentrum.

Sköra äldre kommer att utgör en allt större del av de patienter som vårdas på sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste åren gjort flera satsningar på äldre patienter, som till exempel nya rutiner för screening och omvårdnad på akutmottagningarna och mobila team för sjukvård i hemmet. 

2019 beslutade Sahlgrenska Universitetssjukhuset att bilda ett Geriatriskt utvecklingscentrum för att ytterligare stärka vården och forskningen kring den växande patientgruppen. Centrumbildningen invigdes i februari 2020. 

– Genom att knyta forskning, utveckling och utbildning om sköra äldre i ett kunskapscentrum vill vi höja kunskapen om patientgruppen på sjukhuset och utveckla nya arbetssätt för att kunna möta det växande behovet, säger Lena Holmquist Henrikson.