Så får du amningen att fungera

Bebis som ligger på mammans bröst.

Vill du komma igång med amningen men har svårt att få det att fungera? Här ger vår amningsexpert tips på hur du går tillväga och vad du gör vid vanliga komplikationer.

Att inte få amningen att fungera kan vara stressande som nybliven förälder. Som tur är finns det hjälp att få exempelvis på amningsmottagningen på Östra sjukhuset. På mottagningen arbetar bland annat barnmorskan Rosa Sädås och enligt henne är orealistiska förväntningar och stress vanliga faktorer till amningsbesvär.

− Många förstår inte hur de ska hålla barnet lugnt vilket skapar en stress som barnet uppfattar. Mitt främsta råd är att fokusera på att låta tiden efter förlossningen vara så lugn som möjligt och undvika för mycket besök och aktiviteter. Man behöver tid för att lära sig barnets signaler, säger hon.

Hudkontakt och lyhördhet är viktigt för att lyckas

Ett praktiskt tips för att lyckas med amningen är att ha barnet hud mot hud så mycket som möjligt för att lättare kunna uppfatta även diskreta signaler om hunger hos barnet. Det är nämligen enklare att skapa en lugn amningssituation om barnet får äta innan hungern har blivit så stor att barnet börjar skrika. Rosa Sädås anser även att det är viktigt att förlika sig med tanken om att det är barnet som bestämmer.

− Man kan inte ställa in sitt barn så att det äter med en viss intervall, man måste istället nollställa sig och lyssna in barnets behov. Då kommer man enklast över amningsproblemen. Jag tror nämligen att vi har tappat mycket av den intuitiva känslan för barnets signaler då det händer så mycket annat i våra liv, säger hon.

Men vad gör man då om man verkligen vill att amningen ska fungera men den ändå inte gör det? Ett tips är att pumpa ut bröstmjölk, alternativt ge bröstmjölksersättning, och sedan ge barnet det med hjälp av en sond i samband med att barnet ammar. Barnet suger då både på bröstet och sonden vilket gör att sugtekniken övas upp samtidigt som den extra mjölken via sonden säkrar att barnet får tillräckligt med näring i sig.

− Eftersom barnet snabbt vänjer sig vid flaskan kan det vara svårt att öva uppsugtekniken om barnet ges nappflaska direkt när det inte fungerar med amning. Då kommer barnet oftast att föredra flaskan eftersom det lättare ger mer mjölk än bröstet, förklarar Rosa Sädås.

Bröstsmärta – ett vanligt problem med många möjliga orsaker

Ett annat vanligt problem är smärta i brösten, något som inte bara behöver bero på barnets sugteknik, även om det är mycket vanligt att det gör det. Mjölkstockning – att tjockare mjölk fastnar i mjölkgångarna och orsakar smärta samt rodnad och feber – är en vanlig orsak till smärta men kan enkelt förebyggas och behandlas. Det förebyggs enklast med frekvent amning och att låta barnet amma i olika positioner. Mjölkstockningens symtom som feber, svullnad och smärta behandlas enkelt med receptfria värktabletter med ibuprofen eller paracetamol. Även handmjölkning efter amningen kan lindra symtomen, det vill säga att med handen trycka ut bröstmjölk.

Ibland kan det dock behövas hjälp från sjukvården när besvären blir mer allvarliga och ihärdiga.

− Vid riktigt ilskna bröstinfektioner kan man få feber och bröstet bli jättehårt och rött eller nästan blårött. Då kan det behövas antibiotikabehandling. Likaså om man får det som kallas för bröstböld, att bakterier tar sig in via sprickor i bröstvårtan, och sedan inte försvinner. Det är vanligt vid upprepad mjölkstockning, säger Rosa Sädås.

Hjälp finns att få för de flesta

Även om Socialstyrelsen rekommenderar amning under barnets sex första månader så kan det ibland krävas mjölkersättning delvis eller helt. Rosa Sädås menar att man får se till varje unik situation. Samtidigt är hon optimistisk och tror att de flesta som vill amma sitt barn kan göra det, att det oftare handlar om bristande amningskunskaper inom vården än en fysisk oförmåga att kunna amma.

− Det finns självklart fall då amningen inte fungerar, det kan ju finnas särskilda omständigheter som gör att det inte kommer igång. Men samtidigt finns det en stor kunskapsbrist om amningsbesvär inom vården, vilket gör att många inte får rätt hjälp. Här på amningsmottagningen brukar vi tänka att inget är omöjligt med rätt hjälp.

 

Vill du ha hjälp med amningsproblem?
I första hand kontaktar du din barnavårds- eller familjecentral för amningsråd. Du kan även kontakta Amningsmottagning Östra på telefonnummer 031-343 59 89, vardagar mellan 08.00−09.00 och 12.00–13.00. Du talar in ett röstmeddelande och sedan ringer en barnmorska upp dig. Om det gäller komplikationer den första veckan efter födseln vänder du dig istället till BB-mottagningen på telefonnummer 031-343 54 09.

Amningsmottagning Östras webbsida

 Text: Stefan Sarajärvi


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30