Så många faller om dagen – men mycket kan göras innan

Äldre man med en slags rullator i ett vardagsrum.

Varje år faller nära 70 000 svenskar så illa att de måste uppsöka sjukhus – det är i snitt 200 personer per dag. Och de flesta som ramlar är 65 år eller äldre.

Att man faller kan bero på mycket men det finns enkla saker att göra för att förhindra och förebygga att man ramlar i vardagen. Enkla saker som näringsrik och balanserad kost, balansträning, motion och en översyn av sina mediciner kan bidra till mycket.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar medarbetare aktivt med att förebygga fallskador, bland annat genom att man genomför en fallriskbedömning under det första dygnet en patient anländer till sjukhuset för att därefter sätta in rätt åtgärder – för de patienter som finns i riskzonen.

Men sjukhuset använder även Fysisk aktivitet på recept (FaR) som kan ges till patienter som är i behov av att hitta en hållbar vardagsmotion.

Forskning visar att även de allra äldsta kan – genom balans- och styrketräning – förbättra sin balans, reaktionsförmåga och styrka och därmed minska risken att falla. Saker som minskar risken för en otäck fraktur om man trillar. Men att röra på sig har också en positiv effekt på syn och hörsel.

Tänk på att:

  • Träna din balans!
  • Styrketräna – gå exempelvis i trappor.
  • Tänk på att äta näringsrikt och balanserat.
  • Drick vatten.
  • Ta hand om dina fötter.
  • Kontrollera dina mediciner med din läkare.
  • Kontrollera din syn och hörsel regelbundet.

Träningsprogram med styrke- och balansövningar (Socialstyrelsen)


Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:30