Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 17,8 miljarder i nästa års budget

Publicerad: Uppdaterad:

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i dag den 3 december fattat beslut om budget för 2019. Den innehåller bland annat satsningar på bättre omhändertagande av sköra äldre och ny BUP-mottagning i centrala Göteborg. Samtidigt lyfter sjukhuset att viss angelägen sjukvård saknar långsiktig finansiering.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset befinner sig i en omfattande utvecklingsfas med investeringar som syftar till att rusta universitetssjukhuset för att möta samhällets behov av sjukvård i framtiden. Viktiga satsningar i budgeten för 2019 är en bättre samordnad och mer jämlik vård till sköra äldre, ny BUP-mottagning på Drottninggatan i centrala Göteborg och en särskild mottagning för spelberoende. Sjukhuset planerar totalt sett för 32000 operationer - och över en miljon besök. Bara antalet öppna hjärtoperationer inom thoraxkirurgi beräknas bli över 1000 under 2019. Särskilda insatser planeras också för att öka vårdproduktionen och förbättra tillgängligheten för patienterna.

Sjukhusets budget för 2019 är cirka 17,8 miljarder kronor. Den ökning som skett jämfört med 2018 består bland annat av finansiering för prishöjningar, tillskott för barnsjukvården, ersättning för ökade OB-kostnader samt ökade statsbidrag och utvecklingsmedel.

Samtidigt tar sjukhuset emot och behandlar fler och sjukare patienter än någonsin. För att klara en verksamhet och ekonomi i balans och erbjuda god och säker vård till patienterna samt en bra arbetsmiljö för medarbetarna, genomförs prioriteringar och effektiviseringar. Under hela 2018 har sjukhuset arbetat med att sänka sina kostnader för att matcha intäkterna. Även om den nya budgeten innebär mer pengar till sjukhuset är förändrade arbetssätt avgörande för att klara kostnadsökningar och det ökande antalet patienter.

– För att klara uppdraget och ge bästa möjliga vård till våra patienter, måste vi fortsätta utveckla vården och arbeta på nya sätt. Om vi fortsätter precis som idag och jobbar som vi gjort hittills, så kommer vi inte att räcka till. Våra medarbetare kan inte springa fortare, utan vi måste utveckla vården med nya arbetssätt och fortsätta forska och utveckla nya behandlingar, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

En annan utmaning som sjukhuset identifierar är att angelägen sjukvård saknar långsiktig finansiering. Det handlar om uppdrag med stor betydelse för patienterna - och som också ger stora samhällsvinster. Ett exempel är perkutant aortaklaffbyte, där patienter med livshotande tillstånd får en ny hjärtklaff insatt via kateter i ljumsken under lokalbedövning. Dessa patienter krävde tidigare upprepad sjukhusvård och hade svåra symptom i form av hjärtsvikt. Andra exempel är glukosmätare och insulinpumpar för patienter med diabetes och läkemedel till patienter med MS-sjukdom.

– Universitetssjukvården utvecklar nya behandlingar och läkemedel som sparar enorma belopp för samhället. Men besparingarna för samhället märks inte alltid i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget – här landar istället omfattande kostnader för nya behandlingar och läkemedel. Vi arbetar för att synliggöra dessa samband, säger Ann-Marie Wennberg.

Fakta om Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsplan och budget 2019 baseras på den ettåriga vårdöverenskommelsen (VÖK) mellan SU och Hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) vad avser vård för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR). Vårdöverenskommelsen för 2019 är en förlängning av 2018 års Vårdöverenskommelse med en uppräkning av intäkterna med 2 procent. Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (HSS) tilldelar SU medel för satsning på psykiatri och akutverksamhet, med mera. SU får också statliga medel för sitt forsknings- och utbildningsuppdrag, så kallade ALF-medel. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 1 000 mnkr. Sahlgrenska Universitetssjukhusets totala budgetomslutning uppgår till cirka 17,8 miljarder kr.


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2018-12-03 15:34