Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör ny ledamot i regeringens innovationsråd

Uppdaterad:
Publicerad:
Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg

Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg har av statsminister Stefan Löfven utsetts till ledamot i det Nationella innovationsrådet. Wennberg blir en av tio utvalda personer i rådet som tillsammans med regeringen ska arbeta med frågor inom bland annat digitalisering och life science.

 – Jag är hedrad över att bli utsedd till ledamot i Nationella innovationsrådet. Jag ser fram emot att delta i det viktiga arbetet och bidra till strategisk samverkan för att stärka svensk innovationskraft, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Innovationsrådet behandlar frågor inom digitalisering, miljö- och klimatfrågor och life science, frågor som regeringen ser som stora framtidsutmaningar. Rådet samlas fyra gånger per år och består, förutom regeringsföreträdare, av ledamöter från näringslivet och forskarvärlden. Ledamöternas uppgift är att bidra till regeringens arbete för att utveckla innovation och konkurrenskraft.

 – Det här sätter Sahlgrenska Universitetssjukhusets framgångsrika arbete med forskning, utveckling och innovation tydligare på kartan nationellt. Universitetssjukvården är en viktig motor för forskning och innovation och det är positivt att vårdens betydelse för svensk innovationskraft lyfts fram, säger Henrik Ripa, Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelseordförande.

Vice ordförande Cecilia Dalman Eek ser utnämningen som ett kvitto på sjukhusstyrelsens och sjukhusledningens intensifierade arbete för innovation inom life science i västsverige och nationellt.

 – Det är glädjande att statsministern lyfter den västsvenska offentliga sjukvårdens roll som utvecklingskraft för både välfärd och näringsliv.

Sedan Ann-Marie Wennberg tillträdde som sjukhusdirektör för knappt tre år sedan arbetar hon för att ytterligare utveckla samverkan mellan akademi och näringsliv. Forskning och innovation, samt att utveckla sjukvården som en framtidsbransch för unga talanger är också hjärtefrågor för sjukhusdirektören.

 – Nationella innovationsrådet syftar till att stärka Sverige som innovationsnation. Genom samverkan över organisatoriska gränser och sektorer i samhället når vi längre tillsammans. Detta stämmer väl överens med mina egna erfarenheter som chef inom svensk sjukvård och som forskare. När forskning, akademi och näringsliv arbetar mot samma mål kan vi lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

Fakta Ann-Marie Wennberg:

  • Sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Hudläkare, forskare och professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin.
  • Har efter sin läkarexamen forskat, arbetat kliniskt och varit chef på många nivåer inom sjukvården.