Nu testar patienterna att beställa mat via MatAppen på en surfplatta

Uppdaterad:
Publicerad:
Bild på surfplattans skärm

Beställa mat, läsa menyn på flera språk och att mäta antal kalorier. Det kan patienterna på avdelning 21 på Sahlgrenska sjukhuset nu själva göra med hjälp av MatAppen på en surfplatta vid sängen.

Idén om en digital lösning för måltidsbeställning föddes när H@ck for Healht anordnades på sjukjukhuset 2017. Då träffades IT-studenter och vårdpersonal för att arbeta fram en lösning utifrån ett identifierat behov i vården. Behovet handlade om att erbjuda patienter möjlighet till att beställa sin egen mat, läsa menyn på flera språk, samt att mäta antal kalorier. Under "hacket" tog man fram ett konceptförslag som sedan dess har utvecklats till dagens färdiga prototyp – MatAppen. MatAppen finns på en surfplatta som är inkopplad i väggen vid patientens säng. Fördelen med detta är att inga patientuppgifter är kopplade till måltidsbeställningen, endast sängplats.

I dagsläget testar avdelning 21 att låta patienterna beställa sin mat direkt via appen. Förhoppningen är att den visuella bilden av måltiden och att patienterna aktivt deltar i beställningen ska öka aptiten och möjligheten till återhämtning. Den nya rutinen kring måltidsbeställning förväntas också leda till mindre administrativt arbete för personalen.

- Vi vill vidareutveckla MatAppen och bland annat erbjuda tjänster där patienten har möjlighet att återkoppla till köket om hur de upplevde maten eller föra sin egen patientdagbok. Tanken är att utveckla tjänster som ger patienten en ökad känsla av att äga sin vårdprocess, säger Yvonne Hedegärd, projektledare.

Utifrån patientens anteckningar kan vårdpersonalen föra samtalen med utgångspunkt i patientens behov. En önskan är också att kunna automatisera kaloriberäkningen i appen, som idag beräknas manuellt efter varje avslutat dygn. Med en ackumulerad beräkning i appen förbättras möjligheten att korrigera ett för litet intag betydligt tidigare under pågående dygn.

- Vi har också planer på att inkludera en så kallad chatbot som ska kunna svara på enkla, återkommande frågor om avdelningen och annan viktig information riktad till patienterna, avslutar Yvonne Hedegärd.

Fakta

Ett så kallat verklighetslabb bedrivs på avdelning 21. Det innebär att innovativa verktyg för digitalisering av vårdprocesser kan testas i pågående verksamhet. Förra året beviljades SU pengar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att etablera detta på avdelning 21.

Innovationsfonden har finansierat arbetet med att ta fram prototypen till MatAppen som nu kan testas i verklig miljö. I Innovationsfonden har hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen avsatt pengar för att ta tillvara medarbetares innovativa idéer och ge möjlighet för att utveckla, testa, utvärdera och främja nya nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar.