Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unikt tarmsviktscentrum invigs

Bild på Jan brun

27 februari invigs ett nytt Tarmsviktscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillkomsten av Tarmsviktcentrum – som blir ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum – förbättrar vården för en allvarligt sjuk patientgrupp.

Tarmsvikt är ett mycket allvarligt och vårdkrävande tillstånd. Just nu behandlar Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ungefär 150 vuxna och 30 barn med tarmsvikt, några av dem är Nordens värst drabbade patienter. SU är det enda sjukhuset i Sverige som gör tarm- och multiorgantransplantationer och har hittills gjort 32 sådana, varav 8 på barn.

Genom öppnandet av Tarmsviktcentrum förbättras möjligheterna för patientgruppen.

– Ett förfinat omhändertagande, i hemmet och på sjukhus, förbättrar utsikterna att patienterna ska klara sig bra över tid. För att de här svårt sjuka patienterna ska få ett drägligt liv och den vård de behöver krävs nära samarbete mellan olika professioner, förklarar Jan Brun, överläkare och specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tarmsviktcentrum samlar all kompetens kring tillståndet i en gemensam organisation. Geografiskt är centrumet placerat på Sahlgrenska sjukhuset men de barnpatienter som ingår i organisationen kommer även i fortsättningen att behandlas på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Listan på specialiteter som är viktiga för patienter med tarmsvikt kan göras lång: dietister, stomiterapeuter, nutritionssköterskor, barnkirurger, barn- och vuxengastroenterologer, transplantationskirurger och läkare specialiserade inom klinisk nutrition är bara några exempel.

– Inget annat sjukhus kommer ha en så här strukturerad vårdkedja för patienter med tarmsvikt. Att vi samlar all denna kompetens kommer också göra att vi lär oss ännu mer av varandra, säger Jan Brun.

Om tarmsvikt

Tarmsvikt uppstår när tarmen inte kan ta upp tillräcklig mycket vätska och näring. Det i sin tur beror på att tarmen antingen är för sjuk för att fungera tillfredställande eller har skadats och genomgått förkortande kirurgi. När kroppen inte själv kan ta upp vätska och näring behöver patienterna istället få den genom en permanent infart i blodkärlen. Det innebär att blodkärlen blir patientens livlina. Går kärlen sönder är transplantation den enda lösningen.

Centrumbildningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste åren ett flertal centrumbildningar kring olika diagnoser vuxit fram. Målet är att patienterna ska får bästa möjliga vård och behandling inom en sammanhållen organisation där kompetens är samlad och professioner samverkar.

 • Transplantationscentrum
 • CF-centrum
 • Care
 • KOL-centrum
 • Smärtcentrum
 • Huntington
 • Prostatacancercentrum
 • Centrum för genetisk analys
 • Barnhjärtcentrum
 • Centrum för sällsynta diagnoser
 • Tarmsviktscentrum


Senast uppdaterad: 2019-02-27 11:07