Aktuellt

På denna sida finns samlad information om aktuella händelser, evenemang, temadagar, föreläsningar och liknande som rör sällsynta hälsotillstånd/diagnoser/sjukdomar.

Syskonkvällar på Ågrenska

Välkommen till syskonkvällar på Ågrenska!

Kvällarna är speciellt för dig mellan 7 och 19 år och bosatt i Västra Götalandsregionen och norra Halland.
Dessa kvällar ger dig en unik möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i liknande situationer och som därför har en djupare förståelse för det du går igenom.
Syskonkvällarna anordnas genom ett samarbete mellan Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst och Ågrenska.

Sätta ord på dina känslor

Du är inte ensam i dina upplevelser. Det finns andra som delar liknande erfarenheter och förstår hur det kan kännas. Kanske ni kan hjälpa varandra och utforska lösningar. 

När?

Syskonkvällarna äger rum under tre vardagskvällar varje termin. För dig som är 7-12 år 17 april, 2 maj och 15 maj (sista anmälningsdag 8 april) och för dig som är 13-19 år 24 april, 8 maj och 22 maj (sista anmälningsdag 15 april). Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på Ågrenskas webbplats.

Var?

Vi samlas på Ågrenska, beläget på Lilla Amundön i Hovås, och spenderar 2,5 timmar tillsammans vid varje tillfälle.

Hur?

Under kvällarna strävar vi efter att skapa en avslappnad atmosfär i en inkluderande miljö för att skapa en rolig och meningsfull upplevelse tillsammans genom olika aktiviteter. Vårt mål är att etablera en känsla av trygghet i gruppen för att skapa gynnsamma förutsättningar för öppna och meningsfulla samtal. Du kommer att ta del av relevant information och kunskap samt ha möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion med andra syskon.


Digitala föräldraträffar

Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos och önskar träffa andra i liknande situation?

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan tillsammans med Sveriges kommunala anhörigstöd och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inbjuder till en digital föräldragrupp för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte.

Har du ett barn med en sällsynt diagnos under 18 år och önskar träffa andra i liknande situation är du varmt välkommen att anmäla dig. De digitala träffarna är tillfällen för dig att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Träffarna äger rum via Zoom klockan 13:00-15:00 vid sex tillfällen där vi tillsammans pratar kring olika teman. Vi som håller i träffarna är Cecilia Lidholm verksamhetsutvecklare på CSD Sydöst och Mikael Nylander, anhörigkonsulent på Danderyds kommun.

Datum våren 2024

6 mars 
20 mars
10 april
24 april
8 maj
22 maj

Anmälan

Du/ni anmäler dig/er senast den 1 mars i länken nedanför. Antalet platser är begränsat. Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.

Anmälan

Vid frågor kontakta:

mikael.nylander@danderyd.se  
cecilia.lidholm@regionostergotland.se  


Ågrenskas verksamheter

Besök Ågrenskas webbplats för aktuella utbildningar, föräldraträffar, syskonkvällar, familjevistelser med mera.