Länksamling

Användbara länkar för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd, dig som är närstående eller dig som möter personer med sällsynta hälsotillstånd i ditt arbete.

Länkar

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) nationellt

ERN och expertteam

Hälso- och sjukvård

Information om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser på svenska

Information om sällsynta hälsotillstånd/diagnoser på engelska

Nationella organisationer, patientnätverk, föreningar och förbund

Internationella organisationer, patientnätverk, föreningar och förbund

Kompetenscentrum i Sverige

Samhällsstöd och mötesplatser

Övrigt