Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Vid Sveriges universitetssjukhus finns sex stycken sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), de arbetar tillsammans genom CSD i samverkan. Vid centrumen finns bland annat expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD i samverkan vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården, personer som själva lever med ett sällsynta hälsotillstånd, närstående samt andra aktörer som kommer i kontakt med sällsynta hälsotillstånd.

CSD i samverkan arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd och för deras närstående. Detta görs tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer.

CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar. Det finns även ett regionalt programområde (RPO) för sällsynta sjukdomar.

Ett av CSD i samverkans mål är också att sprida information för att öka kunskap och medvetenhet inom området sällsynta hälsotillstånd. Detta görs bland annat genom CSD i samverkans webbplats. På webbplatsen finns användbar information samlad liksom kontaktuppgifter till landets olika CSD. Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information gällande sällsynta hälsotillstånd. 

Besök CSD i samverkans webbplats för mer information.


Senast uppdaterad: 2022-10-26 11:28