Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Expertteam

Ett expertteam bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling. Expertteamen samarbetar nationellt och internationellt samt bedriver forskning. Varje team har en ansvarig läkare och en koordinator samt många andra professioner kopplat till sig. Längst ner på denna sida finns en lista på expertteam (för sällsynta diagnoser/hälsotillstånd/sjukdomar) i Västra Götalandsregionen. (Västra sjukvårdsregionen?)

Hur arbetar ett expertteam?

Expertteamen arbetar utifrån en helhetssyn, de verkar för samordning av vårdinsatser, samverkan med andra specialister och vårdaktörer som till exempel habilitering, hemortssjukhus och primärvård. Ett expertteam hjälper till med information om tillståndet, uppföljning och behandling. Teamet hjälper också till genom att skapa kontaktmöjligheter för andra med samma tillstånd, bland annat genom att hitta patientnätverk samt verkar för att patienten får de stödinsatser som behövs.

Expertteam och ERN

Flera expertteam ingår i ett Europeiska referensnätverk (ERN) som skapades av EU 2017. Syftet med nätverken är att skapa en plattform för utbyte av information och skapande av gemensamma riktlinjer kring diagnostisering, behandling och forskning för sällsynta hälsotillstånd i Europa.

Här kan du läsa mer om ERN.

Expertteam under uppbyggnad

Många nya expertteam är under uppbyggnad och några av idag existerande team kommer ingå i större grupper när strukturen byggs enligt ERN. I nuläget hittar du de befintliga expertteamen i rullisten nedan. Mer information om dem, ihop med nybildade expertteam, kommer framöver finnas samlat på denna webbplats.


Senast uppdaterad: 2022-09-21 14:34