Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Expertteam

Ett expertteam bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling. Expertteamen samarbetar nationellt och internationellt samt bedriver forskning. Varje team har en ansvarig läkare och en koordinator samt många andra professioner kopplat till sig. Längst ner på denna sida finns en lista med expertteam som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kopplade till CSD Väst.

Hur arbetar ett expertteam?

Expertteamen arbetar utifrån en helhetssyn, de verkar bland annat för samordning av vårdinsatser och samverkan med andra specialister och vårdaktörer. Ett expertteam hjälper till med information om tillståndet, uppföljning och behandling. Expertteamet kan också hjälpa till genom att skapa kontaktmöjligheter, bland annat genom att hitta patientnätverk för det aktuella tillståndet. De verkar även för att patienter får de stödinsatser som behövs.

Expertteam, ERN och NHV

Flera expertteam ingår i något av de 24 Europeiska referensnätverken (ERN). Syftet med nätverken är att skapa en plattform för utbyte av information, konsultation och ta fram gemensamma riktlinjer kring diagnostisering, uppföljning, behandling och forskning för sällsynta hälsotillstånd i Europa.
Flera av expertteamen har ett uppdrag att ge nationell högspecialiserad vård (NHV) vilket är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Läs mer om ERN

Läs mer om NHV och vårdområden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är nationell högspecialiserad vård (NHV)?

Expertteam under uppbyggnad

Många nya expertteam är under uppbyggnad och några av idag existerande team kommer ingå i större grupper när strukturen byggs enligt ERN. I nuläget hittar du de befintliga expertteamen i rullisten nedan. Mer information om dem, ihop med nybildade expertteam, kommer framöver finnas samlat på denna webbplats.


Senast uppdaterad: 2022-10-31 15:20