Neurologiska sjukdomar

Sällsynta neurologiska sjukdomar innefattar bland annat Movement Disorders, Huntingtons sjukdom, narkolepsi och kataplexi.

ERN-RND

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN-RND/ERN för sällsynta neurologiska sjukdomar. Läs mer här.