Kärlsjukdomar

Sällsynta kärlsjukdomar innefattar bland annat sjukdomsgrupperna ärftliga aortasjukdomar, sällsynta kärlanomalier, hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT)/Oslers sjukdom och neurovaskulära sjukdomar.