Expertteamet för vaskulära anomalier

Vaskulära anomalier är samlingsnamnet för kärlmissbildningar och kärltumörer. Antalet nya fall uppskattas årligen till cirka 4-5% (prevalens). Vaskulära anomalier kan förkomma överallt i kroppen där det finns kärl (hud, muskler, skelett, inre organ).

Termen vaskulära anomalier innefattar ett brett spektrum av kärlförändringar, allt ifrån ett enkelt födelsemärke till livshotande förändringar. På grund av detta breda spektrum är det därför vanligt att patienter med vaskulära anomalier får en felaktig diagnos. En korrekt diagnos är avgörande för bedömning och behandling vilket kräver en grupp av multidisciplinära specialister. Denna grupp kan bestå av representanter från olika medicinska specialiteter (plastikkirurgi, dermatologi, radiologi, handkirurgi, öron-, näs- och halssjukvård, barnkirurgi och barnmedicin) som arbetar med vaskulära anomalier.

Läs mer om vaskulära anomalier/kärlmissbildningar

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.