Gastrointestinala ärftliga och medfödda missbildningar

Sällsynta ärftliga och medfödda gastrointestinala missbildningar innefattar sjukdomar och missbildningar i mage och tarm.