Expertteamet för tarmsvikt

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens upptagningsförmåga är så låg att extra näringsämnen, vätska och salter behöver tillsättas för att hälsan skall bibehållas.

Personer med tarmsvikt tas om hand på Tarmsviktcentrum (TSC) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten finns för både barn och vuxna.

Det finns många sjukdomar som leder fram till tillståndet tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrofer, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet. Att tarmarna fungerar bristfälligt beror på att de är i för dåligt skick, har genomgått förkortande kirurgi eller en kombination av dessa. När kroppen inte själv kan ta upp tillräckligt med vätska och näring behöver patienterna istället få detta via en permanent infart i blodbanan, så kallad parenteral nutrition. Enstaka patienter är dock så svårt sjuka att de behöver genomgå en omfattande transplantation av bukens organ, så kallad multivisceral transplantation. Dessa operationer genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är ett av de fem största centrumen i norra Europa för patientgruppen.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.