Neuromuskulära sjukdomar

Sällsynta neuromuskulära sjukdomar är en stor grupp sjukdomar som kan ge livslång funktionsnedsättning hos barn och vuxna. Neuromuskulära sjukdomar orsakas av förvärvade eller genetiska defekter hos motorneuroner, perifera nerver, neuromuskulära förbindelser eller skelettmuskler vilket kan resultera i muskelsvaghet och -förlust, svälj- och andningssvårigheter samt hjärtsvikt.

ERN EURO-NMD

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar i ERN EURO-NMD/ERN för sällsynta neuromuskulära sjukdomar. Läs mer här.