ERN EURO-NMD

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN EURO-NMD

ERN EURO-NMD - neuromuscular diseases

Huvudansvarig: Kalliopi Sofou, barnneurolog 
E-post: kalliopi.sofou@vgregion.se 

Ansvarig: Sara Nordström, neurolog
E-post: sara.nordstrom@vgregion.se 

Koordinator: Ulrika Edofsson, specialistarbetsterapeut 
E-post: ulrika.edofsson@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Neuromuskulära sjukdomar hos barn
Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna